Zvrat v boji o poplatek za vedení úvěru? Banky získávají převahu!


Vydáno: 03.03.2017


Během jednoho týdne si banky v boji o poplatek za vedení úvěru připsaly dva plusové body. Nejprve Obvodní soud pro Prahu 1 smetl ze stolu žalobu klienta Komerční banky. O pár dní později zamítl Finanční arbitr návrh klienta České spořitelny, který si nárokoval vrácení sporného poplatku. Rozhodující soudní bitvy nás ale teprve čekají.
V souboji o poplatky za vedení úvěrového účtu otáčejí banky skóre. V minulém týdnu dal totiž Obvodní soud pro Prahu 1 za pravdu Komerční bance, která svému klientovi odmítala vrátit poplatek za správu hypotečního úvěru. V poměrně krátké době je to už druhé soudní rozhodnutí, kdy bankovní klient neuspěl s žalobou o sporný poplatek. Stejně jako nyní soudce Pavel Freibert totiž rozhodl na konci května i soudce Michal Holub z Obvodního soudu pro Prahu 5. Právě u tohoto soudu přitom v polovině dubna uspěl klient, který žaloval Hypoteční banku, takže mu tato finanční instituce musela vrátit naúčtované poplatky za vedení a správu úvěru v celkové výši 4200 korun.
Čím argumentují soudci
Dosavadní výsledky jednotlivých soudních sporů ukazují, že pohled soudců na oprávněnost účtování poplatku za vedení a správu úvěrového účtu není příliš jednotný. Při dubnovém sporu klienta s Hypoteční bankou soudce Martin Šalamoun poukazoval na to, že poplatek jen kryje vnitřní náklady banky a samotnému klientovi nepřináší žádný užitek. Banka se prý tímto způsobem bezdůvodně obohacuje. Soudci navíc vadilo, že ze sazebníku nebylo zřejmé, za co je poplatek účtován. „Klient banky nesmí být významně znevýhodněn oproti poskytovateli úvěru, přičemž tímto znevýhodněním je takové ujednání ve smlouvě, které je neurčité, není individuálně sjednáno a způsobuje významnou nerovnováhu práv a povinností obou stran,“ odůvodnil Šalamoun svůj verdikt.

O pár týdnů později však soudce Michal Holub rozhodl ve sporu o poplatek ve prospěch ČSOB: „Spotřebitel v době uzavření smlouvy věděl, za co je mu vlastně poplatek účtován, a i podle jazykového výkladu formulace ‚správa úvěru‘ lze dospět k závěru, že poplatek byl vytvořen a účtován za to, že žalovaná vede úvěrový účet žalobkyni.“ Samotné banky se přitom dlouhodobě brání tomu, že by bylo označením „správa účtu“ myšleno pouhé vedení účtu. „Poplatek paušálně kryje náklady spojené zejména s poskytováním následných služeb, jako je osobní řešení záležitostí spojených s úvěrem na pobočce, možnost obsluhy úvěrového účtu v internetovém bankovnictví, administraci úvěru, korespondenci s klientem a případné poradenství pro klienta po celou dobu splácení úvěru,“ říká tisková mluvčí ČSOB Pavla Hávová. Rozhodnutí soudu samozřejmě vítá. Naopak právník Petr Němec, který se svou iniciativou Jdeto.de v České republice rozpoutal boj o sporný poplatek, nebyl s verdiktem vůbec spokojený: „Soud se nijak nevypořádal s tím, že jeho interpretace obsahu poplatku zcela odporuje tomu, co tvrdí banka. Nijak se nevypořádal ani s tím, že úvěrový účet klientovi k ničemu neslouží. Od podání žaloby do rozsudku navíc uběhlo jen osm týdnů, což je rychlost, která je velmi neobvyklá, a ukvapenost je dle mého z výsledného odůvodnění velmi patrná.“
Pohled na oprávněnost účtování poplatku za vedení úvěrového účtu se ale nezměnil ani v případě Obvodního soudu pro Prahu 1. „Částka je v tomto sporu podle mého zjištění součástí platby za úvěr jako takový. Proto jsem neshledal žádný důvod k neplatnosti tohoto ujednání,“ uvedl soudce Pavel Freibert. Podle Petra Němce však mohl být neúspěch žaloby klienta způsobený i něčím úplně jiným: „Tisková mluvčí soudu potvrdila, že žalobce se ze soudního jednání řádně omluvil. To však znamená, že se soudního jednání neúčastnil, a nemohl tak reagovat na nové argumenty a důkazy banky. To je dle mého – v takové kauze – velká procesní chyba.“
Klíčové soudní bitvy až za pár měsíců

Banky jsou teď sice na koni, jak jsou ale ve skutečnosti rozdané karty, se dozvíme až na konci léta, kdy soudy začnou projednávat žaloby nespokojených bankovních klientů, kteří se sjednotili v rámci projektu Poplatkyzpět.cz. V současné době by na podatelnách pražských soudů mělo ležet takřka 40 tisíc žalob, které vypracovali právníci firmy BSP Lawyer Partners, která za projektem stojí. Žádný ze tří zmíněných soudních verdiktů se totiž zatím netýkal jejich klientů. A je jasné, že by advokáti, kteří zastupují desítky tisíc nespokojených klientů, mohli bankám pořádně zatopit. „Nepředpokládáme, že se jejich účastí situace nějak změní. Argumenty advokátů projektu se nijak neliší od argumentů vznesených advokáty v již skončených sporech,“ říká Martin Křivda z právního odboru Komerční banky. Že v tomto sporu bude nadvláda bank postupně narůstat, věří také výkonný ředitel České bankovní asociace Pavel Štěpánek: „Aktuální rozhodnutí soudu posiluje naši víru ve správnost postoje bank, které odmítají zpětné zpochybňování cenových ujednání. Je také třeba zdůraznit, že se nejedná o spor klienta s bankou, ale o spor dvou různých právních výkladů, ve kterém se klient stal rukojmím účelového jednání skupiny právníků. Jsme přesvědčeni, že další rozsudky ve prospěch bank budou následovat.“

Zástupci projektů Jdeto.de, Poplatkyzpět.cz a Bankovnipoplatky.com naopak trvají na tom, že boj o poplatky za vedení úvěrového účtu rozhodne v jejich prospěch preciznější argumentace. „Když porovnám úroveň rozhodnutí soudce Šalamouna proti Hypoteční bance s rozsudkem soudce Holuba ve prospěch ČSOB, tak je zcela evidentní, že kvalitou a úrovní jsou rozhodnutí v náš prospěch o několik tříd výš. Nicméně chápu, že z mých úst to nemusí znít tak přesvědčivě. Nejlepším argumentem proto bude, když za pár měsíců vytáhneme stovky rozhodnutí v náš prospěch,“ dodává právník Petr Němec. Na to, kdo bude mít v celém sporu nakonec navrch, si však musíme ještě nějaký čas počkat.