Ze smluv o úvěru patrně zmizí rozhodčí doložky, spory má řešit jen soud


Vydáno: 04.04.2017

Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil, aby ze smluv o spotřebitelském úvěru v budoucnu zmizely rozhodčí doložky, tedy možnost řešit spory u rozhodce. Spory by tak řešily pouze soudy.
Parlament už v roce 2011 schválil změnu zákona, podle níž jsou rozhodčí doložky vyňaty ze smluv a klienti je musí podepisovat zvlášť. Má to snížit počet klientů, kteří rozhodčí položku podepíšou, aniž by to měli v úmyslu. Podle názoru ministerstva financí to ale nestačilo.

Vládní předloha předpokládá zejména to, že spotřebitelé budou moci splatit dluhy z úvěrů prakticky kdykoliv, omezí se také sankce za pozdní splátky. Zvýší se odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru.

Předlohu dnes doporučil schválit s úpravami taky ústavně-právní výbor. Podpořil například návrh na snížení počátečního kapitálu nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na nejméně 15 milionů korun. Vláda navrhuje minimálně 20 milionů korun.

"Bude to v podstatě znamenat, že spory ze spotřebitelských smluv budou rozhodovat výhradně soudy," řekla ČTK a České televizi náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková. S pozměňovacím návrhem vyjádřila souhlas. Změna se bude vztahovat na nové smlouvy uzavřené po účinnosti nového zákona.

"Já jsem tento pozměňovací návrh podal proto, že skrze lidskou chamtivost se tohoto instrumentu zneužívalo," řekl zpravodaj poslanec Jaroslav Klaška (KDU-ČSL).

V případě hypotečních úvěrů bude možné podle vládního návrhu předčasné splacení jednou do roka. Výbor nepodpořil pozměňovací návrh, aby předčasné splacení hypotéky bylo bez sankčního poplatku.

Úvěr by měl podle zákona věřitel poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Pokud tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět. Jistinu pak splatí podle svých možností.

Poskytoval bude mít podle předlohy v případě prodlení spotřebitele se splácením úvěru vedle smluvního úroku nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vymáháním dluhu, zákonný úrok z prodlení (nyní osm procentních bodů nad reposazbou ČNB) a smluvní pokutu 0,1 procenta denně z dlužné částky.