Zaznamenejte průměrnou mzdu v České republice


Vydáno: 23.04.2018 | Aktualizace: 23.04.2018

V poslední době se statistický úřad České republiky zveřejnil údaje, které naznačují, že stát je v současné době zažívá míru růstu průměrné mzdy. Údaje ukazují číslo, které se oproti loňskému roku zvýšilo o 8%.

Finanční analytici říkají, že v současné době je průměrná mzda v zemi zhruba 30 000 Kč. S ohledem na míru inflace v zemi, toto číslo je rekord v historii ekonomiky v České republice poprvé a překonal úrovni 30.000 korunách. Zvýšení tohoto čísla bylo vyvoláno obtížnou situací na trhu práce.

Někteří úředníci, jako jsou učitelé nebo úředníky měli možnost pozorovat zvýšení úrovně mzdy v posledním roce a zaznamenala růst o 15%. Koeficient průměrné mzdy se však pomalu zvyšoval a nedosáhl úrovně, která by uspokojila místní obyvatele.

Vzhledem k tomu, že dnes, v zemi je nedostatek kvalifikovaných odborníků a nedostatek pracovních sil, některé obchodní organizace přinesly do jejich řad zaměstnanců prostřednictvím konkurenční plat, takže mnoho potenciálních pracovníků raději vypracovat pracovní smlouvu ani s státních podniků, a to soukromých. V tomto ohledu vládní sféře dominuje katastrofální nedostatek zaměstnanců.

Značka průměrné mzdy se zvyšuje od roku 2014, ale je to aktuální rok, který ukazuje nejlepší číslo. Porovnáme-li situaci v ČR s Evropskou unií některým státům, míra průměrné mzdy je 67% průměru EU. Na přibližně stejné úrovni s Českou republikou jsou země jako Polsko, Řecko nebo Portugalsko.

Použitím tohoto opatření, jako zvýšení průměrného výdělku, že orgány mají v úmyslu přivést k práci v podnicích země cizinců, a tím odstranit problém nedostatku pracovních sil.