Záruka smlouva: jak se vymanit dopředu?


Vydáno: 31.01.2017

Chtějí získat velké bankovní úvěr, obyvatelé českých měst zřídka muset hledat ručitele. Dohoda podepsaná jistinou obvykle manžel, blízké přátele nebo příbuzné. Muž, který souhlasí s tím, aby podepsal smlouvu o záruce musí pochopit, že velká zodpovědnost leží na ramenou.

Odpovědnost ručitele úvěru


Po podepsání osobu záruční povinnost se rovná těm, kteří předpokládají primární dlužník. V případě, že dlužník přestane z různých důvodů, aby se platby na úvěr nebo zmizet někam, zapojit se do dluhů placení úvěru patří ručitele. V hlavní části úvěru, musel platit vyšší úroky, pokuty a penále.

Ve většině případů odpovědnost ručení lidé pochopí až poté, co dlužník přestane platit své dluhy a veškeré závazky splácet šel do poruchitelskie ramena. Po podepsání jistotu člověk může ptát, jak držet k předčasnému prasknutí smlouvy?

Obtíže odmítnutí Smlouvy

Porušení smlouvy o záruce je obtížné. Nic z tohoto dokumentu neposkytuje žádnou bod porušení smlouvy záruky na vyžádání. Legislativa definuje situaci, kdy smlouva ztrácí svou sílu. To se týká zejména případů, kdy je dlužník zcela splnil své závazky, a zajistila Úvěrová smlouva se tak stává zbytečným.

Záruka se stává neplatnou smlouvu v případě obnovení úvěru na jinou osobu, a jistotu a zároveň odmítají převzít odpovědnost za nový dlužník. Jsou chvíle, kdy bez souhlasu smlouvy o ručení úvěrů nějaké změny. Pokud by takové změny vedou k negativním důsledkům nebo vést ke zvýšené odpovědnosti ze strany ručitele, ve kterém případě to může vyžadovat předčasné ukončení smlouvy.

Dlužníci často snaží zaplatit kreditní dluh dopředu, snížit přeplatek na úvěru. V případě, že české finanční instituce odmítne přijmout množství potřebného k úplnému splacení dluhu půjčky, ručitel může požadovat předčasné ukončení. Málokdo ví, že odmítají vykonávat rodičovskou závazek může, pokud do 12 měsíců od poslední platby na úvěr, banka se obrátil k ručení s požadavkem ke splnění závazku.

změna ručení


Jeho závazek ručení člověk může přenést na jinou osobu. Při provádění této operace musí získat povolení od primárního dlužníka. Začíná proces hledání nového člověka, podle podpisem na smlouvě o záruce. Pak ručitele banku, aby napsat prohlášení o zrušení závazků. Při sestavování prohlášení musí být uveden důvod. Lepší, když to bude dobré: měnící se finanční situaci k horšímu, nemoci a tak dále. Podobná prohlášení je písemné a určeno primární dlužník, který je zaslán na finanční instituce, aby provedla změnu garanta. V případě, že banka má kladné rozhodnutí je vyroben a ukončení nového garanta podepsal novou smlouvu záruku.