Základní pravidla a datum vstupu v platnost zákona o kanalizaci


Vydáno: 31.10.2016

V červenci 2016 v České republice podepsal zákon "O ochraně práv a oprávněných zájmů jednotlivců v realizaci aktivit pro návrat nedoplatků" a změny zákona "o mikrofinančních operací a mikrofinančních organizací", která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2017. Akce tohoto nařízení se vztahují pouze na jednotlivce, a její ustanovení neupravuje sbírku všech pohledávek a nedoplatků pouze. Toto právo by mělo být přísně omezené pravomoci inkasních agentur. Poslední novinky: Zákon kolektory - a to i bez vstoupila v platnost má důsledky.

Nová pravidla interakce s dlužníky sběratele

Interakce s dlužníky podle pravidel nového zákona může být vykonávána pouze osobám a organizacím, jako hlavní činnost vykonávaná na návrat pohledávek po splatnosti. Osoby, které byly odsouzeny za trestné činy proti osobám, proti veřejné bezpečnosti, správy a hospodářství, v tomto typu činnosti není přípustné. Ve spolupráci s dlužníkem kolektoru budou účtovány s následujícími omezeními:
komunikace s dlužníky v potížích možné pouze od 8:00 do 22:00 ve všední dny a od 9:00 do 20:00 o víkendech;
volat dlužníka může být až 2 krát týdně;
osobní setkání s ním možná jeden časový za týden;
kolektory zakázáno komunikovat s nezpůsobilých osob a nezletilých;
zakázáno skrýt telefonní číslo agentury;
Není povoleno hlásit dluhu třetím stranám (příbuznými a přáteli, místo dlužníka), nebo šířit informace o ní přes internet bez souhlasu nepoctivého dlužníka.

Zcela eliminovat fyzický nebo psychologický tlak na dlužníka kolektoru, což ho z cesty nebo poškození osobního majetku. Jakmile po vzniku prodlení se bude konat 4 měsíce, bezohledný dlužník má právo zastavit veškerou komunikaci s příjemcem. V budoucnu to může být provedeno pouze prostřednictvím právníka. Jak to, že dlužník v případě porušení tohoto zákona.

Jak mluvit s kolektory na telefonu. Ohrožuje kolektory - co dělat a co mohou dělat. Co když kolektory volání na zahraničních úvěrů. O všech porušení zákona může dlužník informovat speciální Úřad pro dohled nad kolektory, jejíž vznik je plánován v blízké budoucnosti. Můžete také učinit prohlášení na policii v následujících případech: když velmi nespravedlivé vůči dlužníkovi nebo členům jeho rodiny vyhrožováno; když se ukáže morální tlak na dlužníka nebo jeho rodiny, ani připustila, urážlivé výroky a kroky, které ponižují osobní důstojnost; Při kolektory odmítnout odpovědět týkající se jejich právní vztahy problém, nebo odmítnout být zastoupen a prezentovat své dokumenty o vlastnictví; Je-li dlužník kolektory uložit nekalým a klamavým prezentované jiné pozice (např zaměstnanci banky); když kolektoru bez souhlasu dlužníka přiznat svůj osobní údaje, a šíří informace o úvěru a dluhu; Pokud se sběratel volá zakázané čas, nebo se snaží kontaktovat dlužníka často, než je uvedeno v zákoně; Jsou-li kolektory povinen vrátit dluh v hotovosti; Pokud věřitel má čistý trestní rejstřík, nebo není občanem České republiky. Zákon bude uložila pokuty za porušení těchto nádrží tvrdí. Je také možné, pozastavení správní orgán po dobu až 90 dnů. Nezákonné činnosti s vracením nedobytných pohledávek Osoba, která není zahrnuta do rejstříku kolektoru, bude potrestán pokutou. Jak efektivní bude nový zákon - čas ukáže.