Zahraniční investice pro hospodářský rozvoj


Vydáno: 22.11.2017

Investiční investice zahraničních firem poskytly v loňském roce 14 tisíc občanů ČR s pracovním místem na plný úvazek. Projekty externích partnerů vedou z hlediska zaměstnání v Čechách. Důvodem je vysoká mzda, příznivé podmínky a příznivá vnitřní firemní politika.

Každý rok dochází k neustálému růstu investičních projektů, které ovlivňují ekonomiku země, zlepšují kvalitu života občanů a významně pozitivně přispívají ke všem odvětvím českého průmyslu. V tomto období však existují rekordní údaje o vnějších investicích. To naznačuje, že Česká republika dosáhla zcela nové úrovně atraktivity pro zahraniční investory.

Výzkumná společnost, která analyzuje nejvíce privilegované zahraniční investice evropských zemí, dospěla k závěru, že loňský rok zvýšil atraktivitu Velké Británie, Francie, Německa a některých zemí střední a východní Evropy.

Pokud jde o Českou republiku, také se dostalo do deseti nejschopnějších investičních vkladů států. Kromě toho má republika vysoký počet nových pracovních míst. Je třeba poznamenat, že v loňském roce celkem díky zahraničním investicím bylo zahájeno zhruba 100 projektů. Zahraniční manažeři podniků představují hlavní soutěž domácích institucí.

Je také známo, že rostoucí tempo získává investice do vývoje výzkumných projektů a nových technologií.