Zadlužit, nezadlužit - to je oč tu běží


Vydáno: 27.03.2017

Spotřebitelé zboží stále častěji nehradí ze svého, ale peníze si půjčují. Dochází tak k rychlému růstu zadlužení domácností a to, podle toho jak se rýsují nákupy v předvánočním období, po svátcích rapidně vzroste. Je to dobře, nebo špatně?
Lidé utrácejí více než v minulosti, spotřeba domácností meziročně vzrostla o 7,3 %. Čím to je? Spotřebitelé totiž do obchodů láká rychlé tempo růstu mezd a minimální růst cen. Navíc pro ty, kterým nestačí vlastní příjem, není problém si půjčit. Úrokové sazby totiž klesly a získat úvěr je čím dál snazší. Objem spotřebitelských úvěru jen od bank tak například podle ekonomů Volksbank CZ (profil, názory) meziročně vzrostl o 26 %.


O úvěrech bank a splátkových společností i dalších možnostech půjček si více přečtěte v článcích Budou dárky letos na dluh? a Vánoční dárky na bankovní sekeru.

Kde je problém
Jak lze zadluženost domácností sledovat? Podle makroanalytičky České spořitelny (profil, názory) Heleny Horské lze zjišťovat poměr stávajících úvěrů poskytnutých domácnostem a disponibilního důchodu (zdaněný důchod, který se rozděluje mezi spotřebu a úspory). "Tento poměr činí v České republice necelých 20 %, zatímco například ve Francii převyšuje 70 %," uvádí.

Jak je to v zahraničí?
Podle Ivany Pickové se Sdružení pro obranu spotřebitelů České republiky i v zahraničí patří zadluženost k velkým spotřebitelským problémům. V sousedním Německu například existuje zajímavý systém pro spotřebitele, kteří se dostali do problémů. Mohou totiž navštívit poradnu pro předlužené, kde jim specialisté pomáhají s jejich situací (v tuzemsku zatím podobná střediska nefungují a zatím se o nich plánovaně neuvažuje). Ve Spojených státech amerických mohou zase dlužníci vyhlásit bankrot (více v článku Bankrot po americku). Je jim zabaven veškerý majetek, mohou si ponechat pouze minimum nutné k přežití a začít od začátku.

Zadlužení domácností však roste, v současné době se podle statistik pohybuje kolem 20 000 Kč na jednoho občana, v případě jedné výdělečné osoby je to dokonce 42 000 Kč. Podle odborníků ale není problém v samotném množství nákupů na úvěr, ale spíš v rychlosti, s jakou zadlužování domácností roste.
V případě, že porovnáme množství útraty na úvěr s některými evropskými zeměmi, je totiž zadlužení v tuzemsku stále malé. V zahraničí totiž lidé nakupují na úvěr 70 až 80 % zboží dlouhodobé spotřeby. Situace je ale nebezpečná v tom, že tuzemské domácnosti nemají se zadlužováním zkušenosti, protože neměly v minulosti příležitost vyzkoušet si život na dluh. Často tak nepočítají s tím, že by se mohly dostat do situace, kdy nebudou schopny splácet.

"Problém je v tom, že relativní srovnání, vzhledem k příjmům, může být ošidné. Je třeba uvědomit si, že absolutní částka zbývající po zaplacení splátek úvěru ve vyspělých zemích stačí na normální žití, zatímco u nás tomu tak být nemusí," konstatuje Petr Dvořák z katedry bankovnictví a pojišťovnictví Vysoké školy ekonomické.

Nedá se ale říct, že by lidé měli zatím problémy se splácením. Podle Davida Marka z Patria Finance se dá naopak předpokládat, že i do budoucna bude schopnost domácností půjčky splácet vysoká. V hodnocení základních finančních ukazatelů jako je poměr dluhu domácností ke zdrojům splácení (například disponibilnímu důchodu) jsou na tom podle něj domácnosti stále dobře. "Úrokové krytí domácností je dobré, dokonce lepší než doporučené hodnoty pro podniky. To je vlastně jeden z důvodů, proč se banky orientují právě na oblast retailu," říká Marek.

Na co a jak

Odborníci se shodují, že půjčovat si nelze na vše, ne každý si ale nechá poradit. Pochopitelné je zadlužit se na zboží dlouhodobé spotřeby, jehož cena je vyšší než měsíční příjem, především pak na bydlení. Každý by měl ale předem zhodnotit své finanční možnosti a skutečnou potřebu výrobku.

Finanční zásada: "půjčit bych si měl na takové zboží, které splatím dřív, než se amortizuje."

Za nezodpovědnou považuje Ivana Picková ze Sdružení obrany spotřebitelů České republiky třeba dovolenou na splátky, ta by měla být financována úsporami a ne dluhem. Nevhodné je prý i používat moderních kreditních karet na běžné nákupy potravin a ostatního zboží denní spotřeby.

Výše roční procentní sazby nákladů RPSN, která se značně liší od často uváděné minimální úrokové sazby
Veškeré poplatky spojené s úvěrem
Možnosti případné změny splátkového kalendáře, zda je to bez a nebo se sankcemi
Poznámka: David Marek pracuje v Patria Finance
Podle odborníků, není dobrá situace, ve které splátky úvěrů v domácnosti, překročí hranici 20 % běžných příjmů. "Rodina by si měla vypracovat rozpočet a zjistit, jaké má běžné měsíční výdaje a jakou finanční rezervu na neočekávané výdaje musí odložit. Zbytek pak může věnovat na úspory nebo splácení dluhu," doporučuje Helena Horská.
Navíc někteří spotřebitelé nedají na varovný signál a v případě, že jim banka odmítne poskytnout úvěr, obrátí se na jinou peněžní instituci. Možná by si měli uvědomit, že banky nevyužívají informací úvěrového registru jen tak nadarmo a přiznat si, že jejich finanční situace nemusí být zrovna ideální. Neštěstím je, když si tuto skutečnost uvědomí až ve chvíli, kdy nejsou schopni splácet.