Začínající firmy v České republice bude financovat novou vládní fond


Vydáno: 07.12.2016

Podpora pro mladé společnosti, jejichž orgány považují za prioritu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky pracuje na platformě, která umožní mladým podnikatelům přístup k kapitálu. Platforma volat Národní inovační fond, a tento projekt bude financován evropských zdrojů.
Studie provedená Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázaly, že majitelé rozběhů mají problémy při získávání finančních prostředků pro tvorbu a rozvoj nových projektů.

V současné době 46% českých začínajících samofinancování

V posledních letech se Česká republika starap prostor změnila k nepoznání. Tam bylo několik podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů, stále více a více zkušení podnikatelé pomáhá svým "junior" kolegy. Ale některé problémy stále přetrvávají. Víme, že se našel spuštění není snadné. Více proces komplikován skutečností, že existují značné obtíže při získávání počáteční investici. To omezuje rozvoj mladých a inovativních společností.

"Startups jsou důležité pro českou ekonomiku. V budoucnu budou tyto společnosti vytvoří nová pracovní místa a přináší příjmy. podporují také, pro začínající podnikatele - je to velká motivace pro studenty a absolventy, kteří mají touhu začít podnikat. Pokud chceme, aby naše země, aby zůstaly konkurenceschopné v budoucnu ve vesmíru, je nutné podporovat zakládání podniků, "- ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.
Průzkum ukázal, že významně omezí svůj kapitál měli 70% podnikatelů. V raných letech kapitálu společnosti činila nejvýše po dobu pěti milionů korun. Důvodem pro nízkou úroveň investic byl omezený přístup mladých podniků k vnějším zdrojům financování.
V současné době 46% českých začínajících sehnat prostředky na vlastní pěst, aniž by se uchýlil ke zdrojům třetích stran, 22% společností získávají finanční prostředky pro rozvoj od příbuzných a přátel, 9% začínajících štěstí najít podporu takzvané business angels nebo individuální investory, 7% podpory firem banky. Ukázalo se, že Česká republika není na trhu spekulativního kapitálu, což ve srovnání s ostatními zeměmi EU se vyvíjel. Jeho zdrojem financování nazývá pouze jeden respondent. Nicméně majitelé českých začínajících jsou optimističtí ohledně budoucnosti. 50% respondentů očekává růst v blízké budoucnosti investic. Průzkumu se zúčastnilo 64 malým firmám. Most se nachází v Praze a Středočeském kraji. Polovina mladých společností působících v oblasti informačních a komunikačních technologií.

To bylo inspirováno výsledky výzkumu odborníků ministerstva k vytvoření nové koncepční platformu Národní inovační fond (NIF). NIF obdrží finanční prostředky z evropských strukturálních fondů a soukromých investorů. Rovněž se plánuje aktivně zapojit rizikový kapitál. Nyní je projekt probíhá kontrola mezirezortní předchozí. Po schválení z tvůrců projektu bude i nadále konzultovat s Evropskou komisí, Evropskou investiční bankou a Evropským investičním fondem.