Záchyt v České republice jako způsob života


Vydáno: 15.08.2018

Až donedávna se každý druhý muž a každá pátá dívka zabývala takovým druhem cestovního ruchu jako tramping v České republice. Byl velmi oblíbený, romantický a nový pro českou populaci, chodil pěšky s kytarou a zpíval písně, zatímco seděl u ohně v noci. Mladá generace se pokoušela založit své vlastní osady na svobodných územích, které by odpovídaly pouze jejich preferencím a zájmům. Bylo tak vytvořeno několik osad, které existují až do současnosti, a rádi přijmou nové hosty, kteří jsou unaveni z městského shonu a prostě chtějí udělat přestávku od všeho, co by jim mohlo zabránit v nalezení těsného spojení mezi sebou a vnitřním světem. Čeští občané z času na čas cestují do takových osad, aby odpočívali, dávat velkou pozornost jejich duchovnímu rozvoji. A pokud se někdo rozhodne tam zůstat navždy, lidé, kteří už tam žijí, určitě půjdou dohromady a pomohou mu stavět svůj dům. V takových osadách vždy převládá přívětivost a vzájemná pomoc. Proto ti, kteří oceňují lidské vztahy nad všemi ostatními, chtějí odejít.

České písně s kytarou

Jedna z nejoblíbenějších aktivit českých turistů, kteří jdou na trampu, jsou táborák s kytarou na okraji a melodie oblíbených písní. Během dlouhé historie této tradice byly vyhlášeny mnohé písně, které se staly populárními a pro český lid hodně znamenat. Moderní mládež nevynechává příležitost zpívat alespoň jednu z nich, zejména proto, že se v poslední době stala velmi oblíbenou oblastí. Ukazuje se, že pro české občany není nic důležitějšího, než zachovat toto kulturní dědictví, které má původ v minulosti. Díky iniciativě aktivistů trampy byly organizovány otevřené festivaly, které našly mnoho přívrženců. A nyní každoročně Česká republika pořádá nejrozsáhlejší hudební festivaly, které spojují desítky tisíc lidí.