Za nesplácení úvěru nepůjdete hned k soudu


Vydáno: 27.03.2017

Získat spotřebitelský úvěr není dnes již nic obtížného, některé banky ale pro jeho schválení vyžadují ručení jiné osoby. Zajímá vás, jaká rizika s sebou ručení přináší a jak se v případě nesplácení úvěru postupuje vůči dlužníkovi a ručiteli?
Bez ručení lze získat spotřebitelský úvěr do 100 000 Kč například u České spořitelny a ČSOB, do 150 000 Kč u Raiffeisenbank. V případě vyšší částky už banky určitý způsob ručení ale vyžadují. Jiné peněžní instituce jako je eBanka, HVB nebo Volksbank CZ ale přesnou částku, od které chtějí prohlášení ručitele, neurčují. "Zajištění je sjednáváno individuálně v závislosti na bonitě klienta, na výši a době splatnosti úvěru," vysvětluje tisková mluvčí HVB Bank Renata Pintravová. "Zajištěním pak může být například dohoda o srážkách ze mzdy, ručitelské prohlášení, zástava peněžního vkladu nebo cenných papírů, vinkulace životního pojištění, zástava stavebního spoření nebo nemovitosti, biankosměnka a další," dodává.
Peněžní institucí, která ručení pro získání úvěru nevyžaduje, je GE Capital Bank. "Spotřebitelský úvěr Osobní půjčka Expres banka poskytuje bez požadavku na ručení a to i v případě maximální výše 200 000 Kč," uvádí PR konzultant GE Capital Bank Milan Kříž.

Neplatíš, tak pykej

Klienti, kteří se dostanou do špatné finanční situace a nejsou tak schopni půjčku splácet, se nemusí bát, že by banka jejich případ dala rovnou k soudu. Peněžní instituce se snaží takové případy řešit a dosáhnout určitého kompromisu. "Snažíme se se zákazníkem nejprve dohodnout," konstatuje Věra Čarná z oddělení vnější komunikace České spořitelny. "Ke každému úvěrovému případu přistupujeme individuálně a velmi záleží na ochotě klienta vzniklou situaci řešit. Je důležité, jestliže dojde k prodlení ve splátkách z jakéhokoli důvodu, co nejdříve kontaktovat příslušnou pobočku a snažit se dohodnout na dalším řešení splátek," dodává. Peněžní instituce pak nejčastěji dohodnou odklad splátek nebo změnu splátkového kalendáře.

Jak vypadá komunikace banky s neplatícím klientem? Například eBanka den po splatnosti upozorní zákazníka prostřednictvím SMS zprávy a emailu o nesplacení aktuální splátky. Pokud není zaplacena do 15 dní ode dne splatnosti, je neplatiči zaslána první písemná upomínka, SMS zpráva a email. Následuje ještě dalších 5 upomínek, s kterými banka posílá i "smsky" a emaily a bankéři navíc volají klientovi a upozorňují jej na problém nesplácení. Podobný postup uplatňují i další peněžní instituce, obvykle se liší v počtu zaslaných upomínek. S tou poslední je navíc zaslána i výzva případnému ručiteli. Kroky, které lze podniknout proti ručiteli, jsou totožné s těmi, jež může instituce podnikat vůči dlužníkovi.
Pokud klient ani ručitel nepřistoupí na dohodu, banka může odstoupit od smlouvy o poskytování úvěru a začne prostředky vymáhat třeba prostřednictvím inkasní firmy. "Pokud je proces raného vymáhání neúspěšný, klient ani ručitel s bankou nekomunikuje, dluh odmítá uznat a ani inkasní firma nic nezmůže, pak teprve podáme žalobu o uznání dluhu. Je vydán platební rozkaz a pokud ten není naplněn, následuje exekuce," konstatuje tiskový mluvčí eBanky Pavel Makovský.

Některé banky uvádějí, že ručení lze odvolat. Je to ale individuální, záleží hlavně na výši zůstatku úvěru nebo na tom, zda se zlepšila bonita klienta. HVB Bank a Raiffeisenbank to neumožňují vůbec, ručení končí se zánikem závazku. Existuje i možnost výměny ručitele. Pokud je nový ručitel bankou vyhodnocen jako vyhovující, nebývá to problém.
Aby klienti předešli neschopnosti splácet půjčku, Česká spořitelna, ČSOB, GE Capital Bank a Komerční banka umožňuje pojistit si některá rizika.

Malá ale důležitá rada na závěr pro ty, kteří se rozhodli známému podepsat prohlášení o ručení. Dbejte na to, aby jste něco tak křehkého podepisovali osobě, kterou dobře znáte, můžete jí plně důvěřovat a víte vše o její finanční situaci. Jen tak se vyhnete situaci, kdy budete nuceni úvěr splácet sami. Ale i tak se to může stát.