Za jakých okolností lze rozpoznat neplatnou dohodu s nemovitostmi?


Vydáno: 28.09.2016

Český realitní trh roste rychlým tempem, přitahuje účastníky nejen spravedlivé, ale také všechny druhy podvodníků a podvodníků, kteří zneužívají důvěru občanů a jejich neznalost rysů právních předpisů.

Nesmí být vlevo s ničím, co potřebujete vědět, za jakých okolností může být smlouva zrušena.

Právníci říkají, že existuje mnoho mezer v legislativě České republiky v designu transakcí s nemovitostmi, protože neexistuje žádná jasná klasifikace transakce, ale existují pravidla, jimiž se řídí některé transakcí s nemovitostmi. Seznam všechny tyto dohody nejsou možné, protože s nemovitostmi může být předmětem občanských práv a dohody, v jejichž předmětem nemovitosti set.

Soud může po ošetření s příslušným nároku prohlásit smlouvy shledána neplatnou. Nejčastějším důvodem pro neplatné transakce je neúspěch ve smlouvě. Například dohoda zahrnovala výstavbu a zdobení, ale společnost, která působí jako dodavatel neměl licenci v té době, nebo to bylo zpoždění. Dalším důvodem je nedostatek autority účastníci transakce, nákup bydlení osobami, které nemají nárok na vlastnictví některých předmětů, porušování zákonných požadavků na nemovitosti.

Také platným důvodem, že transakce je neplatná smlouva s neschopného osoby nebo osoby, jejíž kapacita je omezena, bez souhlasu opatrovnictví. V případě, že transakce proběhla s násilím nebo použití klamu, bude také zrušena. To samé se stane, když smlouvu podepsanou lidé nejsou vědomi svých činů. Všechny tyto skutečnosti o jednotlivcích jsou nastaveny soud na základě doporučení lékařského vyšetření nebo jiného názoru.

Je pravidlem, že částečná neschopnost pochopit přítomnost lidských psychiatrických poruch a jiných závažných onemocnění. Ale tento koncept zahrnuje i takové stavy jako opilství, stres, preinfarction angíny mají rovněž vliv na lidské kondici silné bolesti a dostávají silné léky proti bolesti a psychofarmaka. Dokázat, že muž byl v takovém stavu je velmi obtížné, ale je to z těchto důvodů se opírá stranu, což vyžaduje dohodu o návratu.

Z tohoto důvodu soudní výklad pojmu "smlouvy prohlášena za neplatnou z důvodu, že účastník nerozuměl, že neovládá své činy a nemohl ovládat své chování" se vyskytuje velmi často v praxi, zvážit realitních transakcí.

V případě, že soud rozhodl přijmout dohodu za neplatnou, se musí strany navzájem vrátit vše obdržel jako výsledek transakce. V právu se tomu říká "restituce" - návrat do výchozí polohy. To znamená, že kupující vrátí peníze a vrátit prodejce nemovitostí. Částka se vrací do kupujícímu částku určenou ve smlouvě. Proto je nejlepší hodnota majetku je realistické, že v případě vzniku takové situace není zůstat "s prázdnou."

Existuje celá řada transakcí, v jejichž důsledku neplatnosti, restituce není možné. Například dohoda o návrat k pronájmu majetku, nic nikdo nevrací, nájemce jednoduše uvolní prostor. Dojde-li k porušení legitimních práv a zájmů České republiky, zákon opravňuje stranami a třetími stranami k podání žaloby k soudu a požadovat náhradu škody.

V České republice registraci transakcí s nemovitostmi ve státě rejstříku se notáři. Uzavření smlouvy je notář, který kontroluje všechny potřebné informace a správné papírování. Je-li notář pochybnosti pravost dokumentu, nebo podezřelé z nepoctivosti ve vztahu k jedné strany nebo fyzický stav jedné ze stran ke Smlouvě vzbuzuje obavy (nevhodné chování, špatný zdravotní stav), by neměl být proveden dohoda. To je respektovat profesionální kodex etiky notáře, ale bohužel, v praxi to vždy se nestane.

Ve výzbroji "divoké" tuláka existuje mnoho prostředků podvádět důvěru občanů nebo na právní negramotnosti. Takže nenuťte dohodu s osobami neznámých, podezřelých, zvláště když podmínky velmi příznivé chování transakcí. Vždy využít služeb odborníků - právníků a dalších profesí v oblasti nemovitostí. Chcete-li otestovat své podezření budete muset použít zákon nejen znalosti, ale i dovednosti psychologa. Nekalá vždy dát lidských gest a jiné chování, podivné věci.

Aby nedošlo k pádu na návnadu podvody by mělo být uvedeno maximální pozornost ověření pravosti dokladů a dokumentů, prozkoumat historii původu majetku, kdy byl majitelem a za jakých okolností to přešlo z jednoho vlastníka na. Často je možné se zbavit nemovitostí, a to iv případě, že Vaše smlouva není dokonalé, ale jeden z předchozích dohod nezákonné. V tomto případě je také hrozí, že odešel s prázdnou.

Chcete-li zjistit kapacitu prodávajícího, požádá příslušné orgány k určení jednotlivce: kdyby existoval soudní rozhodnutí uznání osoby nekompetentní nebo omezenou kapacitu nebo osobu. Ale zjistit pravdu, není vždy možné, protože posouzení těchto lidí žádná vodítka.

Dávejte pozor na každý malý detail. Je-li cena podhodnocen ve srovnání s průměrem trhu, může to být pádný důvod k podezření, nepoctivosti prodejce. Ještě výhodnější prodat nemovitost pod hodnotou. V české legislativě je dokonce náznak v tomto smyslu, vypovědět smlouvu, v níž hodnota podhodnoceny.

Výsledkem je, že existují situace, kdy existují rozpory v transakci. Například smlouva o příspěvku údržby života by měl být jeden zákon ověřené notářem, a normou zákona mohou být registrovány prostřednictvím soukromého notáře. Došlo k incidentu u soudu, smlouva byla zrušena, neboť byl certifikován soukromého notáře.

Všechny tyto okolnosti z neznalosti zákona a nesprávným používáním legislativních aktů. Například soud zjistil, že dohody o obchodech s nemovitostmi, ale došla k závěru, že byly od zemřelých osob k datu transakce. Tu a bez další podstatné je jasné, že dohoda nemá žádnou právní sílu.