Za co opravit dům s hypotékou


Vydáno: 22.03.2017

V Česku existují stovky tisíc lidí, kteří si vzali hypotéku a zastavili bance svou nemovitost. Každá z nich musí být navíc pojištěna ve prospěch banky. Málokdo má ale představu, co má dělat, když takový dům či byt poškodí vítr či povodeň.

Víkendové řádění počasí poškodilo v Česku stovky domů a bytů. Majitelé, kteří si je koupili na hypotéku, budou kromě nutných oprav ještě řešit, kde na ně vezmou peníze. Jejich nemovitosti, které slouží zároveň jako zástava za úvěr, jsou sice proti živlům pojištěny v rámci pojištění nemovitosti, ale plnění z tohoto pojištění je automaticky převedeno ve prospěch banky.

To ovšem neznamená, že by si banka peníze nechala a majitel by musel opravy zaplatit ze svého. Pokud vítr či voda způsobily jen malou škodu, dostane vlastník peníze většinou přímo na účet a může začít s renovací. U větších škod zůstane pojistné plnění na zvláštním účtu banky. Ta pak na opravy dohlíží a z této sumy faktury stavebním firmám proplácí. Stejný postup se týká i nemovitostí, které slouží jako zástavy za úvěry na jiné domy či byty.

"Každá nemovitost, která slouží jako zástava, musí být pojištěná, protože bez toho banky v Česku nikomu hypotéku neposkytnou," upozorňuje David Sahula z Hypoteční banky. Banky se tím chrání proti případnému znehodnocení zastavené nemovitosti.

V zájmu majitele zastavované nemovitosti je, aby ji pojistil na správnou hodnotu, tedy aby nebyl podpojištěný. Banky většinou pojistnou smlouvu detailně nekontrolují. "Když nastane pojistná událost, při které se zastavená nemovitost poškodí, musí dlužník tuto nemovitost uvést do původního stavu. Jinak by po něm mohla banka chtít ještě další zástavu," říká Sahula. V případě nedostatečné pojistky by majitel musel opravu nebo její část hradit ze svých prostředků.

Při poškození zastavené nemovitosti pojišťovna vždy informuje banku o pojistné události a požádá o souhlas s případným převodem pojistného plnění na majitele. "U převážné většiny případů tomuto požadavku banka vyhoví a pojistné plnění je vyplaceno pojištěnému. Pojištěný tedy nemusí v této záležitosti činit žádné úkony," dodává Pavla Paseková z pojišťovny Allianz.
V zásadě platí, že u malých škod většina hypotečních bank situaci příliš nezkoumá a nechá peníze poslat přímo klientovi. Hranice malé škody se v jednotlivých bankách liší a pohybuje se od 10 do 150 tisíc korun.

Rozsáhlejší škody je vždy nutné řešit přímo s hypoteční bankou. Ta se s klientem dohodne na postupu oprav i jejich financování individuálně. Někdy přizve i svého znalce. Pojišťovna v těchto případech celé pojistné plnění převádí na hypoteční banku, v jejíž prospěch je pojistka vinkulována. Tím si banka zajišťuje dohled nad průběhem oprav a ohlídá si, aby peníze majitel nemovitosti nevyužil jiným způsobem. "V případě pojistného plnění, které přesáhne 150 000 Kč může klient dostat přímo na účet 150 000 jako zálohu na opravy. Zbytek úhrady od pojišťovny je převeden na účet banky," dodává Sahula. Banka pak uvolňuje finance na základě předložených dokladů či faktur přímo na účty dodavatelů oprav. Pokud byla nemovitost obnovena z vlastních prostředků klienta, může být pojistné plnění převedeno i na jeho účet. V těchto případech ale banka podle Sahuly kontroluje stav nemovitosti technikem banky a doklady o opravě.

Pokud se vlastník poškozené zástavy rozhodne, že nemovitost neopraví, má problém.
"Závazkem klienta vůči bance je předcházet a v případě potřeby řešit všechny skutečnosti, které by mohly vést ke snížení hodnoty zastavované nemovitosti," potvrzuje i Tomáš Pavlík zastupující HVB Bank a Živnostenskou banku.
Když se s klientem či majitelem zástavy banka nedohodne na opravě, nejspíš bude postupovat následovně: z pojistného plnění uhradí nejprve maximum své pohledávky za úvěr včetně poplatků za zesplatnění úvěru pro nesplnění podmínek hypotéky. Banka z peněz od pojišťovny může hradit i náklady na vymáhání pohledávky.

Klient, který si bere hypotéku jen na část hodnoty zástavy, by měl rovněž vědět, že pojistné plnění nad rámec úvěru získává on. Konkrétně: pokud se zastavená nemovitost zničí a pojišťovna vyplatí pojistné plnění hypoteční bance, banka si odečte jen svou pohledávku a zbývající část převede na účet klienta, tedy majitele pojištěné zástavy.