Z bankovních úvěrů migranti v ČR - realita a perspektivy


Vydáno: 20.02.2017

V současné době není divu, že se Česká republika při hledání lepšího života řídil obyvatele různých zemí, včetně Ukrainian, Moldavané, Tádžikové, atd Podle oficiálních statistik občanů v České republice více než 4 miliony lidí, třetina z nich jsou soustředěny v hlavním městě. Většina návštěvníků docela pochopitelné problémy s penězi, to není překvapující, že potřebují jako žádný jiný úvěrů. Nicméně, české banky jsou nedůvěřivý k těmto konkurentům a obvykle očekávají odmítnutí úvěru. Ale tento rok, někteří věřitelé se rozhodli pokusit se získala zcela novou kategorii dlužníků.

Bankovní půjčky pracovníků - problém

Podezření bank není způsobeno žádným národní zájmy - věřitelé řekl elementární opatrnost. V zásadě platí, že odmítnutí bankovní úvěr lze očekávat, že stejně jako občan České republiky, když požádá o úvěr v kterékoli evropské zemi. Hlavní problém spočívá v poskytování úvěrů nerezidentům v nepřítomnosti bankovní informace o dlužníkovi, jehož prostřednictvím by mohl posoudit jeho spolehlivost a odlehlost bydliště dlužníka, který je až o územní hranice státu. Nicméně, pokud dlužník z jakéhokoliv důvodu přestane splácet, banka nemůže normálně vymáhání dluhu. Vrátíme-li se k otázce migrujících pracovníků v ČR lze konstatovat, že tato kategorie občanů je nebezpečné, protože dlužníci také proto, že jsou v našich práv "ptáků". Mnozí z nich pracují a někdy žijí ilegálně. V některých není, že registr, ale dokumenty potvrzující identitu. Avšak i ti, kteří pracují legálně a oficiálně zaregistrována a pracovní vízum, nejsou imunní vůči náhlé ztráty zaměstnání, protože sebemenší katastrofa ovlivnila personálu, zejména nově příchozí. Stříleli bez sebemenšího zaváhání, a brát službu jim mohou platit v době kratší než by platil za podobnou práci místní. A to navzdory skutečnosti, že přistěhovalci jsou ve skutečnosti vysoce kvalifikovaní odborníci.
Kdo financuje migrující pracovníky?

Nicméně, vzhledem k plnosti českého úvěrového trhu, některé banky se rozhodli otestovat sám sebe v roli průkopníků v půjčování migrantů. Pro smlouvy o bankovní úvěr na žadatele o grant musí být oficiálně registrována a legální práci, jak je vyžadován písemný doklad o příjmu. Vzhledem k tomu, zahraniční dlužníci v České republice nemají kreditní souboru, banky věnovat pozornost remitencí, že migranti jsou v držení jejich oddělení. Opět platí, že se dává přednost těm žadatelům, kteří nevyužívají služeb jednoho přenosu v těchto bank, protože tímto způsobem lze přesně posoudit příjem člověka. Obyvatelé se rozhodl půjčit některé měnové finanční instituce, ale jejich počet je stále příliš malý. Nyní bankovních úvěrů migrantů raném stadiu, ale postupem času růst konkurence mezi finančními institucemi, tato oblast bude stále přirovnáván.