Wüstenrot - stavební spořitelna


Vydáno: 21.04.2016 | Aktualizace: 21.04.2016

Wüstenrot - stavební spořitelnaChceme-li se charakterizovat Wüstenrot jedním slovem, je nepravděpodobné, že by bylo možné. Finanční skupina Wüstenrot společnosti úzce spolupracovat a sdílet s sznes-sítě finančních poradců. Díky svým zákazníkům, osobní finanční poradce a poskytuje základní služby spojené s funkční a efektivní jednotka pro lepší život.
V roce 1921 stavební spořitelna Wüstenrot Wüstenrot byla základem finanční skupiny, později rozšířil do Evropy, přešel ke sloučení s velkou německou společností Württembergische AG.
Tým Bank, je sociální odpovědnost, který je distribuován po celém vnitřku naší společnosti. Jsme si vědomi jejich postavení ve společnosti a uvědomit si, že náš vliv na životní prostředí, zaměstnanci, zákazníky a obchodními partnery, je tak velký, že musíme dodržovat své povinnosti v plné výši pro všechny, kteří nám důvěřují a pracovat s námi. Společenská odpovědnost je nedílnou součástí každodenního fungování společnosti a životy svých zaměstnanců a dlouhodobých taktiky Wüstenrot.
Naše firemní kultura řídí všechny zaměstnance a finančních poradců. Definuje zásady chování, a to nejen vnitřně, ale i ve vztahu k zákazníkům a dodavatelům. Vycházíme z principů odpovědnosti, poctivost, věrnost ke každému člověku a respekt k ostatním. Podporujeme Etický kodex České bankovní asociace etickým kodexem na v pojistné Etického kodexu finančního trhu. Dodržujeme správný vztah nejen s našimi partnery, ale také se každého jednotlivého klienta. Jsme odhodláni marketingových a reklamních etiky, naše reklama není zavádějící. Nechceme tolerovat protiprávní a neetické chování. Všechny soutěže jsou transparentní. Pracujeme na třech hlavních principech: prevenci, odhalování a reakci, aby poskytovaly komplexní opatření k bezpodmínečnému dodržování všech zákonných požadavků. Chceme se ujistit, že všechny stížnosti zákazníků na včasnou a profesionální způsobem.
priority CSR je založena na čtyřech hlavních komponent uvedených níže. Tento transparentní podnikání, kompetentní a kvalifikovaný personál, podpora a důvěra společnosti, zájem o životní prostředí a ekologii naší planety.