Vymáhání pohledávek. Populární otázky a odpovědi.


Vydáno: 26.12.2016

Q: správné exekutoři zabavit bankovního účtu, převést platy?

A: exekutoři mají právo využít každé položky výnosů a byl nucen odepsat finanční prostředky na splacení dluhu. V tomto případě dlužník by bylo lepší a jednodušší zaplatit dluh k zatčení účtů byl zvednut. Recovery je naprosto legitimní.

Otázka: Je možné umělci chytit bankovního účtu, na který přenesený péči o dítě?

Odpověď: Je-li zatčená účty určené pro výplatu federální nebo regionální péči o dítě, dlužník musí požádat o exekutorovi zvednout zástavu. Ale musíme doložit skutečnost, že prostředky na účtu jsou cílené. Navrácení podpor pro občany, kteří mají děti, které jsou vypláceny z rozpočtu a mimorozpočtových fondů, nelze řešit.

Otázka: Co může dlužník dělat s vozem, který opustil jejich zatčení?

Odpověď: dlužník nemůže prodat auto, dávat, výměna, atd., Které mohou držet odcizení. Také po zabavení vozidla, nemůže být kladen na záznam nebo odstoupit od ní. Nicméně, pokud rozhodnutí soudu na autě není uložila zákaz užívání, může pokračovat v jízdě.

Otázka: Mohl by to být zabaveny v bytě v případě, že dlužník není jejím vlastníkem?

Odpověď: V případě, že dlužník nemá vlastní byt, trest přiřazena k němu není možné. Vše, co může být uložen trest v tomto případě - majetek dlužníka, pokud je byt se nachází.

Otázka: Je možné vrátit data více než před třemi lety?

Odpověď: Promlčecí lhůta pro podání majetkových nároků, včetně splácení dluhu je 3 roky od data výchozí povinnosti vrácení peněz. Je-li doba vynechán, je nutné, aby určil, jeho zotavení.

Otázka: termín, který popisuje vlastnost?

A: Zatčení je uvalena na majetek dlužníka až do úplného splacení popravy, tedy před koncem oživení. V případě, že dlužník nesplní rozhodnutí soudu a ani splatit dluh, zabaveného majetku mohou být zabaveny na prodej na úkor jeho splatnosti.

Otázka: Mohu vrátit dluh za provedení per partes?

Odpověď: Postup pro splácení dluhů uvedených v předvolání, jehož kopii má dlužník dostat po rozhodnutí soudu. Je-li soudní příkaz není uvedeno zvláštní postup pro platbu, to znamená, že dluh bude účtována do 10 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí soudu. Pokud dlužník není schopen splatit celý dluh v plné výši, může to znamenat memorandum důvody. V tomto případě by se obrátit na soud prohlášení s žádostí, aby byl vytvořen jiný postup k úhradě dluhu.