Volné stravování - záruka vysoké úrovně docházky ve školách


Vydáno: 14.07.2018 | Aktualizace: 12.07.2018

Volné stravování ve školních jídelnách České republiky - to je nejen faktor, který přispívá k správné stravě dětí. Především díky zvýšenému stravování dochází k nárůstu docházky dětí ze znevýhodněných rodin. Tento závěr dospěli zástupci jednoho sociálního fondu. Tato organizace si klade za cíl vytvořit podmínky na základních a středních školách, což přispívá ke zvýšení úrovně školní docházky dětí, jejichž rodiče nebo opatrovníci, kteří jsou pod kontrolou agentur sociálních služeb.

Mladí žáci středních a základních škol v České republice, kteří patří k nespolehlivým rodinám, zpravidla systematicky nechodí do školy. Vzhledem k tomu, nad nimi žádný pravidelný monitoring a žádné dospělé příbuzní není zaměřen na disciplinované a neustálé vzdělávání dětí, studenti těchto kategorií jsou často ponechány samy sobě. Nechtějí pochopit základy vědy, preferují studium ve škole, zábavu venku.

Pokrok bez doplňků stravy

V těch školách, kde není žádná volná jídla pro děti ze znevýhodněných rodin míra absence je mnohem vyšší než ve středních školách poskytujících úplné večeři. Jak ukazují údaje z analýzy, míra docházky se zvýšila téměř o 40% po zavedení příležitosti dětí jíst zdarma. Také pozitivní dynamika je zaznamenána v předškolních vzdělávacích institucích, které znamenají bezplatné stravování pro děti ze sociálně nechráněných rodin. Zaměstnanci školky poznamenat, že přítomnost části dítěte, jehož rodiče nejsou schopni platit za jídlo, přispívá k tomu, že jeho vedení se pravidelně do školky a ten je pod dohledem odborných pracovníků předškolní výchovy. A to, podle jeho pořadí, má pozitivní vliv na vzdělávání dětí předškolního věku, jeho vývoj jako člověk, a také eliminuje možnost kolize s traumatické situace.

Mají představu o současných statistik, vedoucí vzdělávacích institucí se obrátil na představitele státní program, který dotuje bezplatné stravování pro děti, s požadavkem na zvýšení počtu kvót, jak je tomu nyní, ne všichni sociálně zranitelné osoby spadají pod kritéria těchto programů.