Více než tři miliony korun na zlepšení podmínek v hospicích v Brně


Vydáno: 23.02.2018 | Aktualizace: 23.02.2018

Orgány města Brna dospěl k závěru, že je potřeba opatření ke zlepšení životních podmínek nevyléčitelně nemocné a starší lidi v hospicích města.

Pro tyto účely bylo z rozpočtu města přiděleno přibližně 3 miliony korun. Finanční prostředky musí být použity na nákup nového vybavení, školení zdravotnických pracovníků zapojených do péče o lidi, kteří umírají. Dnes je v těchto organizacích je velmi žalostné situace s nedostatkem dostatečného počtu invalidních vozíků, berlí, protetických komponentů, naslouchadla a dalších zařízení schopných alespoň trochu zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných pacientů, kteří žijí v hospici.

Vedoucí ministerstva zdravotnictví přednesl projev, který byl věnován hlubokému rozhořčení o stavu těchto institucí. Říká, že v takové moderní rozvinuté země, jako je Česká republika, země, která je součástí Evropské unie, je nepřijatelné, aby ignorovat tento problém. Z tohoto důvodu přebírá pod svou osobní kontrolou dynamiku zlepšování podmínek pobytu v hospicích nemocných.

Přidělené finanční prostředky budou rozděleny mezi tři neziskové organizace zaměřené na nepřetržitou péči o vážně nemocné. Vedle nedostatku zdravotnického vybavení v těchto institucích cítí nedostatek kvalifikovaných odborníků. Úřady říkají, že pacienti vstupují do institucí mnohem rychleji než lékaři.

Takže dnes je rovněž vypracování akčního plánu, který by měl pomoci řešit problém nedostatku zdravotnického personálu v těchto institucích. Plány jsou plánovány tak, aby přilákaly mladé profesionály, zvýšily za ně mzdy a vytvořily další výhody.

Kromě toho budou finanční prostředky vyčleněny z rozpočtu na rozvoj organizací, které pomohou lidem, kteří mají konečně nemocné osoby v jejich rodině. Tyto instituce by měly poskytovat poradní podporu v oblasti péče a řešit některé aspekty dodatečné materiální bezpečnosti.