Více než sto tisíc nepovolených budov v Brně podléhá zničení


Vydáno: 23.02.2018

Nedávno v Brně vznikl speciální fond, který musí zaregistrovat budovy a stavby, které mají být zničeny. Jedná se o tzv. Černé budovy a stavby, které byly postaveny bez povolení, bez doprovodných povolení a bez dodržování technických předpisů. Už se počet staveb ve městě, které by měly být odstraněny v blízké budoucnosti až o sto tisíc.

Není to tak dávno, co obyvatelé Brna, stejně jako v jiných městech České republiky začal aktivně budovat bez právního důvodu pro další místností v bytech nad garáží a stavět celé domy, soukromé domy nebo různé pomocné zařízení.

Statutární město Brno, vyjádřil nespokojenost s růstem reproduktorů a zřídit zvláštní orgán, který je navržen tak, aby řešení těchto přestupků. Kromě toho bude budova vystavena demolici, její developer je povinen zaplatit pokutu za neoprávněnou výstavbu.

Rozpočet města přidělil asi 10 milionů Kč na vytvoření tohoto fondu. V čele nově vzniklé organizace se domnívá, že tímto způsobem, stejně jako k odstranění nelegálně postavené budově, je možné ulevit obyvatelům před nebezpečnými budov, které byly vytvořeny s nevhodným dodržování bezpečnostních norem, jakož i dopad na celkové vymýcení těchto aktivit.

On navrhl, že v první řadě je to provedeno k odstranění ohrožení života a zdraví občanů, jak opakovaně pozorován případy, kdy nemá nepovolené stavby nejsou odolné vůči náročné použití a zničeny.
Po těchto drastických opatření, budou všechny stavitel ne dát své peníze na zařízení, které bude zbořena v blízké budoucnosti, takže je postarat se o předběžné povolení k výstavbě.

Tato zpráva nebyla pozitivně přijata všemi obyvateli Brna. Mnoho z nich má v úmyslu legálně prokázat zákonnost budov. Je však možné legalizovat pouze ty budovy, které neporušují městské předpisy a nepředstavují hrozbu pro ostatní. Objekt by navíc neměl být umístěn na nelegálně obsazené zóně.