Většina lidí v České republice není vědoma nových úvěrových podmínek


Vydáno: 29.10.2016

Letos v létě, vstoupil v platnost zákon "o spotřebitelském úvěru", ale změny se týkaly zná pouze 8% českých občanů. Data představila Národní agentura pro finanční studia (NAFD) po průzkumu.

Nevím o právu 74%, dalších 18% slyšel něco o tom, ale mají malou představu. Takže si vědom nových pravidel pro půjčování menšina Čechů.

Mezitím, zákon byl zaměřen právě na to, aby vztah mezi bankami a dlužníky více transparentní a srozumitelné. S tím souhlasil jen něco málo přes polovinu respondentů jsou si vědomi zákona. Jedna pětina skupiny nezaznamenalo změny k lepšímu po právu. Čím vyšší je úroveň vzdělání, lidé byli častěji pozorovat pozitivní účinky přijetí tohoto právního aktu.

Není divu, že když uděláte smlouvu o půjčce 17% respondentů setkalo s obtížemi. 83% uvedlo, že podmínky byly poměrně jasné, ale pevná důvěra nebyl nalezen.