Velikost úrokové sazby bank průměru


Vydáno: 07.11.2016

Faktory, které ovlivňují hodnotu úroků, vnitřní, vnější.

Během První se týká posouzení bankovních rizik, v závislosti na velikosti úvěru, pokud jde o používání, typ, atd

Druhá, že vnější faktory patří:

* Inflace;
* Stav úvěrového trhu (nabídka a poptávka poměr vypůjčených prostředků);
* Typická státní regulace obchodních bank (povinných minimálních rezerv, a zejména jejich úroveň; refinanční sazba, ukazatele likvidity).

Odlišné úrokové sazby na aktivní a pasivní operace bank.

Během aktivních operací implicitně desetinná operací na umístění prostředků
(Credit, například).

Během pasivní operace jsou tyto operace, ve kterých jsou vytvořeny banky
zdroje (přitahoval vklady, vklady právnických osob).

Faktory ovlivňující míru aktivní, poplatků sazeb pro bankovní skládá z ceny za zapojených zdrojů s rezervou, tedy rozdíl mezi sazbami úvěrů poskytnutých a podílejí. Ona, podle pořadí, se skládá z: normální rozpětí (na něž se vztahuje nákladů spojených s provozem banky, dostávají bankovní zisky); prémie (sleva) na podmínkách na trhu, tržní pozice prodávající); Riziková prémie (se zvýšily v případě, že banka slabě jistý vrátit půjčku).

pasivní sazby na úrovni vliv na:

* Termín získat peníze;
* Poptávka po úvěrů;
* Dotčených zdrojů;
* Inflace;
* Míra spolehlivosti banky;
* Úvěrové podmínky na trhu.

Stát ovlivňuje úroveň úrokové sazby komerčních bank pomocí nepřímé účinky (s využitím minimálních rezerv, refinancování, ukazatele likvidity, zdanění zisků ze ziskovosti bank v důsledku transakcí s vládní cenné papíry).
Postup pro sběr a zájem stanovena dohodou smluvních stran. Používá se obvykle měsíční nebo čtvrtletní procentní výměry.