Vědci z Prahy vytvořili unikátní přístroj pro analýzu úrovně záření ve vzduchu


Vydáno: 28.02.2018 | Aktualizace: 28.02.2018

V nedávné době se v hlavním městě České republiky v Praze konala vědecká konference, na níž byly prezentovány nejnovější vývoj inovativních přístrojů. Představen byl jedinečný vynález pražských vědců, který nemá na světě žádné analogie - létající drone, schopné analyzovat úroveň záření v atmosféře.

Plánuje se ho používat v různých odvětvích života a nejčastěji s cílem identifikovat místa s nejvyšším obsahem škodlivých látek ve vzduchu. Výhoda tohoto vynálezu spočívá v tom, že může být použita i v nejnepříznivějších místech, kde není možné dosáhnout žádného z typů pozemní dopravy.

Dřívější vrtulníky byly používány pro takové akce, ale jsou poměrně drahé k provozu, stejně jako u inovativních letounů, jejich využití výrazně sníží náklady. Nicméně, vrtulníky mohou odhadnout větší plochu než drones.

Ale výhodou drone je, že může přenášet nejpřesnější data, zatímco senzory jiných letadel nemají takové pokročilé schopnosti.
Pomocí drone můžete získat nejpřesnější a nejspolehlivější data, která vám pomohou určit epicentrum záření a aplikovat opatření k odstranění zdroje.

Jedinečnost zařízení spočívá v tom, že může v co nejkratším čase zjistit místní nehodu a přenést data do cíle. Indikátory získané v důsledku výzkumu drone mohou být realizovány vojenskými, záchrannými pracovníky, ochranáři životního prostředí a soukromými organizacemi.
Inovativní vynález byl vytvořen více než pět let.

Společnost, která patentovala vývoj, okamžitě obdržela příkaz k hromadné výrobě zařízení pro vojenské použití.

Dříve nebylo možné pro takové účely použít drony, protože vznikly potíže při vytváření přesného systému, který by mohl určit úroveň radiace. Žádný z prezentovaných podobných modelů by plně nesplňoval úkol a nepředstavoval extrémně vysokou úroveň záření.

Pražští vědci byli schopni vykonat nemožný úkol a dosáhli neuvěřitelných výsledků.