Vědci z České republiky se obávají situace v oblasti životního prostředí


Vydáno: 03.01.2018 | Aktualizace: 02.01.2018

Není to tak dávno, v jednom z největších měst státu - Ostrava uspořádala setkání úředníků a vědců vytvořit opatření, která mohou mít vliv na ekologickou situaci ve státě. Nejvíce znepokojující je její stav ve velkých městech, kde se rozvíjí průmysl a je pozorován vyšší koeficient znečišťujících látek.

Hlavním tématem setkání, které bylo věnováno největší pozornost, byl dopad negativního stavu životního prostředí na zdraví novorozenců. Nové obyvatelé průmyslových oblastech, kde je vysoká koncentrace škodlivých emisí do ovzduší, navíc, které jsou předmětem mnoha chorob, které vznikají po narození, také ukazují smutné údaje o počtu genetických poruch. Vědci poznamenali, že poškození genů nastává kvůli některým toxinům, jejichž úroveň je mimo životní prostředí.

Také odborníci poznamenat, že pokud dnes nebudou přijata naléhavá opatření k řešení globálního problému, se Česká republika blíže k ekologické katastrofě, je ještě blíž.

Vědci z výzkumného centra v četných připomínek k závěru

Vědci z výzkumného centra v četných připomínek k závěru, že emise změnit fetální DNA molekulu, ve fázi jeho vývoje, tj. in utero. Analýza je prováděna po dobu 5 let a během této doby byly jako pozorovací materiál použity vzorky DNA více než 500 těhotných žen, které se chovaly jako dobrovolníci.

Dnes, úplnější analýza údajů není dokončena, ale nyní se ukázalo, že děti, které se narodily v nejnepříznivějších ekologických regionů jsou na úrovni genů snižuje imunitu, která není schopna se vypořádat s nejjednoduššími patogeny. Z tohoto důvodu jsou děti náchylné k častým nachlazení, zánětlivým procesům, kožním infekcím atd.
Podle odborníků je v Ostravě koncentrace toxických látek nad povoleným limitem o několik procent, což je mimořádně negativní a vyžaduje naléhavý zásah. Úřady nyní hodlají provádět řadu reforem, díky nimž bude možné zlepšit ekologickou situaci.