Ve městě Pardubice bude pro lidi ze sedmdesáti let bezplatné cestování


Vydáno: 20.02.2018

K dnešnímu dni mají lidé v důchodovém věku, kteří žijí ve městě Pardubice za účelem využití veřejné dopravy, jediný vstupenku, jehož cena je pouze 430 korun. Začátkem uplynulého měsíce městské úřady dospěly k závěru, že pro obyvatelstvo, které překročilo určitou věkovou bariéru, je nezbytné vytvořit zcela volný pohyb. Podle zástupce městské rady by se město mělo starat o osoby staršího kontingentu lidí všemi možnými způsoby a jedním z nich je poskytování zcela volného využití všech druhů veřejné dopravy.

Nedávno někteří politici předložili návrh na stanovení slev pro důchodce, kteří cestují ve městě v určitých dnech. A vláda České republiky uvedla, že v současné době probíhají přípravná opatření s cílem umožnit studentům a důchodcům bezplatné využívání železniční dopravy.

Orgány města Pardubice se však rozhodly, že se nebudou omezovat pouze na železniční dopravu, a rozhodli se, že pro cestující, kteří jsou starší než sedmdesát let, budou cestovat po městské dopravě zdarma. Kromě toho se jedná nejen o autobusy uvnitř města, ale také o vzdálenější trasy mezi městem a nejbližším předměstí.

Poslanecká sněmovna považuje za nezbytné přidělit více než tři miliony korun na zaplacení ročního cestovního výdaje sedmdesátých let. Podle sčítání lidu žije v Pardubicích zhruba 8 000 zástupců této věkové skupiny. Jeden z členů městské rady uvedl, že je nutné revidovat směry výdajů na rozpočet města a najít potřebnou částku peněz.

Někteří obyvatelé města se však domnívají, že tato akce zvýší počet cestujících v městských autobusech. Zvláště je to nepohodlné během hodinové špičky, kdy lidé v produktivním věku by měli jít do práce, studenti studovat, budou muset stát delší dobu v řadách nebo jít do přeplněných autobusů. Proto je také nutné přidat počet autobusů pro cestující.