V hodnocení nejlepších zdravotnických zařízení, města Olomouce


Vydáno: 02.01.2018 | Aktualizace: 02.01.2018

Každý rok, do 10 let, veřejná skupina v České republice provádí hodnocení zdravotnických zařízení. Hlasování zahrnuje jak pacienty nemocnice, tak nemocnice, stejně jako zaměstnanci, kteří v nich slouží. V nadcházejícím roce se vojenská nemocnice v Olomouci stala nesporným vůdcem.

Dále v seznamu vítězů byly zdravotnické instituce měst Písek a Praha.
Pravým důvodem této studie je úroveň pohodlí, kterou dostávají lidé v této instituci. Důležitým kritériem je také bezpečné umístění pacientů, a proto kromě úrovně odborné způsobilosti odborníků se zdravotním vzděláním byla zohledněna úroveň dodržování bezpečnosti a požární ochrany.

Za účelem, aby bylo možné získat maximální cíl vytvoření údajů o činnosti, sociálních průzkumů a dotazníků pro pacienty a zaměstnance byla provedena v několika měsíců. Studie se týkala téměř 100 000 lidí, kteří měli z jednoho nebo jiného důvodu postoj vůči českým zdravotnickým zařízením.

Vojenská nemocnice v Olomouci, která je pod osobním dohledem ministerstva obrany, byla bezpochyby vítězem hlasování. Zaměstnanci této instituce vykazovali nejlepší výsledky ve vztahu k hospitalizovaným osobám. Zde byla nejvyšší známka udělena lékařům, kteří po celý rok prokázali pozornou a kompetentní službu pacientům.

Také na nejvyšší úrovni byla záruka bezpečnosti lidí ve všech ohledech. Pacienti jsou zde pojištěni jak z lékařských omylů odborníků, tak z možného kontaktu s podvodníky a z pravděpodobnosti požárů.

Nemocnice jsou pravidelně adekvátně financovány, takže její pacienti jsou vybaveni veškerou potřebnou bezplatnou službou. Podle pacientů je v této instituci nejlepší jídelna a kvalita jídla mezi ostatními nemocnicemi. Také poznamenali, že zde je nutný minimální čas na čekání na jejich odjezd.
Zaměstnanci nemocnice naopak zaznamenali plnou spokojenost se zaměstnáním v něm.