V České republice se zvýšila průměrná mzda


Vydáno: 12.08.2018 | Aktualizace: 08.08.2018

Podle Českého statistického úřadu se v prvním čtvrtletí roku 2018 zvýšila průměrná měsíční mzda v České republice. Nyní je třicet tisíc dvě stě šedesát pět korun, což je osm až desetina procent více než ve stejném období loňského roku. Jak se ukázalo, je to nejlepší výsledek za posledních deset let. Je třeba také poznamenat, že pokud vezmeme v úvahu růst spotřebitelských cen, skutečná mzda se zvýšila o šest bodů o šest procent. Takové sociologické studie jsou vždy velmi důležité pro pochopení skutečného obrazu toho, co se děje v zemi, stejně jako možnost vypočítat správný přístup k řízení ekonomiky. Je třeba se pokusit analyzovat tyto údaje co nejčastěji, aby se pokusily pochopit, které faktory vedly k jejich vzhledu. A právě proto jsou čestí odborníci připraveni poskytnout pokaždé přesnou odpověď na to, co přesně způsobilo tento výsledek.

Kdo získá nejvíce v České republice a proč?

Nejvyšší mzdy lze zaznamenat u těch, kteří žijí přímo v Praze a okolí. Koneckonců je v této oblasti průměrná měsíční mzda nejméně třicet osm tisíc korun, což se rovná tisíce pět set dvou eur. A zde například v Karlovarském kraji nejmenší mzda ve výši dvaceti šesti tisíc korun nebo tisíc čtyřicet eur. Nejvíce platit ty, kteří se zabývají v oblasti výpočetní techniky a výpočetní techniky. Tito odborníci jsou především ceněni, a proto mají nejvíce ve formě bonusů a různých poplatků. A co se týče těch, kteří se zabývají hotelovým a restauračním provozem, je zde stanoveno nejnižší sazby za mzdy. Je třeba také poznamenat, že v České republice jsou mzdy v porovnání s jinými zeměmi Evropského společenství nejvíce přiměřené cenové politice jednoho či druhého směru. A to zaručuje sociální a ekonomickou bezpečnost, která na druhou stranu může více než všechny ostatní určit úroveň spokojenosti člověka. Proto pokud jde o skutečnost, že se průměrná měsíční mzda v České republice zvětšila, vždy se říká, že se dá počítat výhradně s růstem hrubého domácího produktu a životní úrovně obyvatelstva.