V České republice, nový typ pojišťoven s návratem příspěvků ke klientům


Vydáno: 22.08.2016

V České republice, nový typ pojišťoven s návratem příspěvků ke klientům. Česká republika se začaly objevovat takzvané peer-to-peer pojišťoven. Mají klienti mohou přímo ovlivnit služby, které používají. V těchto pojišťoven nemají kanceláře, rozpočet pro uvádění na trh nebo zprostředkovatele, takže náklady jsou nižší.

První peer-to-peer pojišťovna, která se objevila v České republice na konci března, se stal prvním klubem Insurance Company (První klubová pojišťovna). Česká národní banka vydala licenci loni v červenci. Jak vysvětlil vedoucí mise Marek Oravskyy zákazníci nedávají peníze na politiku pojišťovny. Finance zůstávají v obecném fondu, který pochází z peněz na pojistném případu. Pojišťovna, která poskytuje služby do fondu a jeho členů, je jen část pojistného - ne více než 17%.
Z celkové pojistné částky za rok odečteny náklady na náhradu škody. Zbytek jde do pojistitele o vývoji společnosti, peníze se vrátí do pojištěnců. Každý rok, zákazník mohl přijmout 15-20% z pojistného zpět.
Ceny v pojišťovnictví peer-to-peer srovnání s průměrem na českém trhu, ale na rozdíl od klasických pojišťoven, mohou zákazníci získat zpět část příspěvku. Toto pojištění může být výrazně ušetřit. Se obávají, že pojistitel nemá dostatek peněz, aby při pojistné události, vedení tam zaplatit. V pojišťovny mají dostatečný kapitál, v opačném případě Česká národní banka nevydala licenci.
Odborníci se domnívají, že pojišťovny peer-to-peer v České republice bude obtížné vzhledem k velikosti českého trhu. Například v Číně a USA nemá takový problém, protože tam jsou stovky milionů lidí žije a pojišťovny peer-to-peer vyžadují obrovské množství zákazníků pro úspěšnou práci. Kromě toho je český regulátor je na straně velkého finančních institucí Základní báze.
První klub pojišťovnou v České republice a zároveň nabízí pojištění nemovitosti, auta a odpovědnosti. V budoucnu se počet služeb se bude zvyšovat.......