V České republice je termín pro podání vrátí pro kupující


Vydáno: 31.01.2017

Od listopadu 2016 povinnost platit daň z nákupu nemovitostí kompletně klesl na kupce.
V České republice je termín pro podání vrátí pro kupující
Všichni, kteří loni koupil pozemků nebo nemovitostí v České republice mají až do konce ledna podat daňové přiznání. Dnes, 31. ledna, poslední den, kdy můžete to udělat za podmínek stanovených zákonem.
Pokud nemáte čas podat přiznání včas, budete mít pět dní k nápravě bez sankcí. Na šestý pracovní den budou úročeny sazbou 0,05% zavedeného daňového částky za každý den prodlení (maximální celková částka pokut - 5% daně, nebo 300 tisíc eur). Vypočítat výši finančního řízení daní. Pokud přesahuje 5000 korun, může být platba rozdělena na dvě stejné části.
V letošním roce se finanční oddělení zavedla novinku: namísto formuláře převodu peněz, budou daňoví poplatníci obdrží platební instrukce prostřednictvím e-mailu. V e-mailu bude mít stejné údaje jako ve formě, včetně předepsané výši daňového nedoplatku nebo přeplatku a daňové platebních údajů.
Každý, kdo chce využít tuto službu lze uplatnit svůj daňový inspektor do 15. března. Inovace je zaměřen na daňové poplatníky, kteří nepožívají daň platební služby prostřednictvím SIPO a právnických osob bez kvalifikovaného elektronického boxu, takzvaný "Datov shranki."
Ve srovnání s předchozími roky, aby výjimky, nezmění koeficienty pro výpočet daně v minulých krajských a okresních center, bude sazba daně zůstane tento rok, aniž by to samé. Daň z nemovitosti je třeba věnovat příslušné daňové správy. V případě, že nový majitel životy vlastnictví, například v Praze a v roce 2016 si koupil byt v plzeňské půdě, že by měl platit daň z tohoto regionu. Je-li nabytí majetku v regionu bydliště, by neměly vzniknout žádné problémy s příjemcem platby.
Připomeňme, od listopadu 2016 do koupit daně z nemovitosti hradí kupující.