V České republice byl zaznamenán rekord počtu lidí, kteří byli spokojeni s finanční situací


Vydáno: 23.11.2017

Ekonomická situace v České republice výrazně stoupá. Stabilní a důstojné mzdy, sociální dávky a jiné zdroje příjmu pro Čechy jim poskytovaly příjemné bydlení. Jak ukazují sociální průzkumy provedené mezi obyvateli několika českých měst, Češi jsou s jejich finanční situací velmi spokojeni. Pokles míry nezaměstnanosti má také význam pro zlepšení státní ekonomiky. Z tohoto důvodu jednotlivé domácnosti v republice zaznamenávají plnou shodu s formovanou situací hospodářské politiky. Občané České republiky mají možnost si obstarat veškeré potřebné hmotné statky.

Téměř 70% účastníků průzkumu veřejného mínění vyjádřilo skutečnou spokojenost se současnou stabilizací života. Během posledních několika let se výsledky dotazování letošního roku staly nejpozitívnějšími. Podobná situace byla zaznamenána před 4 lety. V roce 2013 mluvili také obyvatelé ČR o zlepšení životní úrovně. Kromě toho je mezi mladší generací a lidmi s vyšším vzděláním zaznamenáno nejvyšší procento spokojených občanů. To naznačuje, že dnes jsou mladí odborníci žádaní v různých oblastech průmyslu, vědy, služeb a mají příležitost získat slušné peníze v průmyslu, ve kterém byli vyškoleni.

Na základě výsledků výzkumu zaznamenává 50% všech lidí žijících v České republice svou finanční situaci jako velmi dobrou. A pouze 12% uvedlo, že nejsou spokojeni s úrovní bydlení a velikostí jejich příjmů.