Uzavření smlouvy o hypotéky.


Vydáno: 13.10.2016

Smlouva o hypotečním úvěru (hypotéka) se vztahuje na občanské smlouvy a podléhá obecným pravidlům občanského zákoníku České republiky o uzavření dohod upravujících cvičení formu, podmínky platnosti transakce účinky neplatné objednávky smlouvy o narovnání atd. ,
Ano, smlouva je smlouva mezi dvěma nebo více osob o zřízení, změně nebo ukončení občanských práv a povinností.

OBSAH SMLOUVA hypotéky

Stejně jako u jakékoliv smlouvy, smlouva o hypotéky musí být předepsána všechny nezbytné podmínky, nebo v případě jejich nepřítomnosti, bude zrušena. Podstatné podmínky smlouvy o hypotéky je vlastně zastavil svůj skóre, přičemž velikost a termín povinnosti zajištěné zástavním právem k nemovitosti.
Předmětem smlouvy o hypotečním je vždy nemovitostí. Takže, je třeba zadat, co přesně ten druh majetku v jeho vlastnictví (pozemku, bytu, domu, atd.). V případě, že nemovitost má název jedince, je také nutné specifikovat. Při identifikaci umístění majetku zadanou adresu, av jeho nepřítomnosti - je závazný pro určité oblasti. Také předmětem smlouvy musí popsat nemovitosti, to znamená, že charakteristické rysy: například, počet místností v bytě, počet pater v budově, atd.
Obligatorní podmínkou je reference v oblasti smluvního práva, podle kterého zastavené nemovitosti ve vlastnictví hypotéční, vlastnictví nebo hospodářské kontroly.
Před stanovením celkové množství peněz, že věřitel je připravena poskytnout hypotéční pod zastavený, vyhodnocuje objekt. To znamená, že obecné pravidlo hypotečního ocenění provedeno na základě dohody.
Smlouva musí být uveden závazek zajištěný zástavním právem k nemovitosti, s uvedením jeho množství a důvody cvičení, včetně případů, kdy toto provedení budou prováděny v částech (uvedeno frekvenčních příslušných plateb a jejich velikost).

Registrace smlouva stav

Dohoda Hypoteční uzavřena v písemné formě a je jedním ze smluv, které jsou předmětem státní registraci. Státní registrace práv k nemovitostem a transakcí s ním dělá Federální registrační služby.
V případě neexistence smlouvy alespoň jedné ze základních podmínek, smlouva není předmětem státní registraci. A při absenci státní registraci této smlouvy za neplatné, důsledkem bude její bezvýznamnost.
Záznam o státní registraci zapsán do Jednotného státního rejstříku práva k nemovitostem a transakcí s ním. Datum státní registraci k datu podání příslušnou položku v uvedeném rejstříku. Registrace se provádí na umístění majetku v registrační části.

Vznik jako přítěž hypoteční úvěr

Ve chvíli, kdy, což zastavené nemovitosti je zatížen hypotékou je doba uzavření hypotéky, zatímco hypoteční ze zákona - v okamžiku státní registraci vlastnického práva k nemovitosti.

UPOZORNĚNÍ PRÁV TŘETÍ STRANY

Hypotéční písemně oznámí zástavního věřitele o všech práv třetích stran na majetku podle (vpravo hypotéky, celoživotní užívání, pronájem, věcná břemena, atd.).

Není-li tato podmínka není splněna, hypotéční je oprávněn podle svého uvážení nebo požadovat předčasné plnění hlavního závazku, nebo změnit smlouvu.