Úvěry zajištěné vklady


Vydáno: 26.10.2016

Úvěry zajištěné vklady - jeden z relativně nových služeb nabízených českými bankami svým klientům. Na první pohled se zdá, že úvěr mít k dispozici finanční prostředky do bank nemá smysl (proč aby si půjčku, pokud máte peněz?). Nicméně, úvěr proti ložisku má určitou výhodu. Vezměme si některé rysy tohoto typu úvěrů.

Hlavním omezením úvěru zajištěného vkladu je termín úvěr nemůže přesáhnout dobu trvání vkladu, a to je docela logické. Kromě toho, bankéři mají tendenci nechat po určitou časovou rezervou (jeden až dva měsíce) před koncem smluvního vkladu. výše úvěru vydaný závisí na množství umístěných ložisek, maximum je 70 až 95%. Výše úvěru ovlivňuje také depozitní měny.

Je třeba poznamenat, že tyto úvěry české banky poskytují dostatečně rychle při velmi nízkých úrokových sazeb. To lze vysvětlit skutečností, že tento typ hypotéky má maximální likvidity a je snadno implementovat. V případě, že dlužník má potíže se splácením úvěru, banka nebude těžké splácet dlužné příspěvek úvěru. Rozlišuje půjčky proti vkladu úvěrů zajištěných nemovitostmi nebo auto - implementovat tyto typy aktiv potřebovat více času.

Zákon stanoví, že banka má právo splatit úvěr vkladu bez oficiálního souhlasu klienta. Ale to není příliš velký problém je to, že věřitelé obvykle se dohodly, že tento způsob splácení. Poté, co všechny dluhy, které mají být zaplaceny, a aby se zabránilo sankce, je lepší to udělat na úkor stávajícího vlastního kapitálu. Výhodou tohoto typu úvěrů bankéři zřejmých. A důvod, že dlužníci s nimi? Vzhledem k tomu, banky již mají dostatek informací o dlužníky, ale výrazně zjednodušit proces návrhu a snížit aplikací zpracování.

Jak již bylo řečeno, úrokové sazby z úvěrů zajištěných vkladů příznivě úroků z ostatních typů úvěrů. Ty tvoří asi 3-4 procent, což jim umožňuje blokovat kvůli příjmy z vkladu. Lehchevyplachivat úvěru az psychologického hlediska, že zákazník nemá žádné obavy, že může být vyjmut nebo dán do dražby svůj osobní majetek - v případě, že není schopen včas splatit dluh, jen žertovat své vklady, které obecně, že není velká tragédie.

V některých případech můžete uchýlit k úvěry zajištěné vkladu? Je prospěšné, když krátkodobá potřebují peníze mnohem menší než velikost vkladu. Takže můžete bez obav použít úvěr a ušetřit peníze příspěvků, které jsou následně přinášejí příjmy.