Úvěry zajištěné rozměrové mříže z drahých kovů


Vydáno: 30.11.2016

Tento typ půjček se týká úvěrů s zajištění vysoké likvidity. Vyskytuje se to tak často, ale přesto mnohé české banky jsou to cvičit.

Úvěry zajištěné trojrozměrné tyče vyrobené poněkud jinak než v ostatních případech, kdy odhadovaná částka úvěru je přímo závislá na bonitě dlužníka.

V případě, že zástavní právo akt drahých kovů nebo drahé kovy - například zlaté cihly - banka může půjčit na dlužníka až do výše 80% jejich odhadní hodnotou, která je určena na základě stávajících účetních cen, který stanoví pouze Bank Czech Republic. Trh nákup a prodej drahých kovů měří v České republice ustoyavsya a umožňuje majitelům prodat své drahé kovy, úroky z vkladů, Převod, zastavení bankovní instituce za účelem získání úvěru.

V opačném případě je proces získání takového úvěru je příliš neliší od všech ostatních případech, kdy by zástava ve prospěch nemovitostí, vozidel, atd Budete muset sbírat dokumenty, které musí obsahovat:

- Žádost o úvěr (dlužník forma);
- Občan Průkaz totožnosti, kteří tvrdí, že úvěr;
- Informace potvrzuje finanční postavení žadatele a jeho úvěrů ručitelů;
- Pro zaměstnané dlužníky - osvědčení o měsíční příjem za posledních šest měsíců;
- Pro osoby v důchodovém věku - kopii uděleného výši důchodu (přijatého v místním penzijního fondu nebo jiného vládního orgánu, který vyplácí důchody).

V případě, že úvěrová tvrdil, podnikatel nebo občan, který je v soukromé praxi nebo mají jiné zdroje příjmů - od vyžadovalo by to daňové přiznání za předchozí období, certifikát neinkorporovaná podnikání, příjmy a výdaje knihy a další.

K žádosti o úvěr bude muset přidat doklady o vlastnictví objektů zastavených (kupní smlouvy, potvrzení o vlastnictví prutů drahých kovů, platebních dokladů a tak dále. V závislosti na okolnostech). Kompletní seznam požadovaných dokumentů lze nalézt v bance, kde dlužník má v úmyslu požádat o půjčku. V případě, že dlužník je oficiálně registrováno manželství, získáte notářsky ověřený souhlas s převodem druhého poločasu jako zálohu rozměrových barů.