Úvěrová politika komerčních bank


Vydáno: 14.11.2016

Fráze "úvěrová politika" je docela běžné v našich životech. Když už mluvíme o jakékoliv finanční struktury (banky, družstevní záložny, a tak dále. DA) Odborníci, včetně připomínek k jeho zásady pro poskytování úvěrů. Podívejme se podrobněji, co se skutečně vztahuje slovem "úvěrová politika banky."

Úvěrová politika jakékoliv komerční banky s názvem úřední dokument, odrážející své úvěrové aktivity. Úvěrová politika banky, a může i nadále být pravidelně přezkoumávána. Úvěrová politika vymezuje rozsah pravomocí manažerů na různých úrovních na aktivních operací banky. Úvěrová politika jako sada v určité pravidla finančních institucí a předpisy vedení úvěru.

V závislosti na bance, její strategie, cíle a finanční kapacity, úvěrová politika mohou být velmi odlišné. To může záviset na profesionalitě, situaci na úvěrovém trhu, z vlastního kapitálu banky, a mnoho dalších parametrů.

Každá banka má svou vlastní úvěrovou politiku, která odráží jejich potřeby a na jeho strategii v daném čase. Úvěrová politika kterékoliv banky zahrnuje vždy řadu doporučení určených k použití pro pracovníky v praxi.

Ke každému kreditchyk mohlo jednat v souladu se schváleným úvěrovou politiku, potřebuje jasné a srozumitelné pokyny předepsané v postupech úvěrů. Musíte pochopit rozdíly mezi těmito dvěma. Úvěrová politika určuje pouze obecné aspekty bankovního úvěru, a postupy v podstatě mohou být považovány za pokyny k provedení zaměstnanců. Samozřejmě, že úvěrové postupy by měly být vyvinuty v rámci měnové politiky.

Úvěrová politika má za cíl zajistit, aby zaměstnanci mohli zaostřit správně v různých situacích a učinit správné rozhodnutí, jednající v zájmu banky. V zásadě může být taková situace, kdy zaměstnanci budou jednat, vzdalující se od politiky filozofie úvěru, pokud je to odůvodněno Tento ústup konečný cíl.

Provádění stávajících úvěrovou politiku bank, zaměstnanci se mohou čas od času se vypořádat s jejími nedokonalostmi (plyne čas, situace na trhu změnila a úvěrová politika ve skutečnosti není relevantní).

Proto se vedení každou komerční banku pravidelně zlepšuje její úvěrovou politiku, hledám svou relevanci a souhlas zaměstnanců. Nicméně, toto stanovisko brát v úvahu při změně personál úvěr politika, tato informace by měly být sdíleny přes svislé vedení banky na její palubě. To znamená, že idea umělci mohou mít vliv na hospodaření banky.

Typicky, při níž veškeré bankovní zaměstnanci, jejichž práce zahrnuje úvěry každoročně analyzuje aktivitu a celkovou shodu operací se úvěrové politiky banky. Analýza, zaměstnanec, který našel nedostatky současné politiky, musí informuje svého nadřízeného, který zase analyzuje údaje získané ze všech podřízených a systematyzuvavshy informací, které dopraví vynikající vedení.

Bohužel, některé banky úvěrová politika - je to prostě nikdo nepotřebuje dokument, který byl přijat, protože "podle potřeby". Na své existence známé všem, ale skutečnost, že zná jen jeden. Zmínku těchto institucí na jejich úvěrovou politiku pouze tehdy, pokud jejich aktivity jsou ověřitelné ze strany regulačních orgánů. Běžní zaměstnanci v těchto institucích prostě ignorovat úvěrovou politiku, která jedná v souladu s pokyny nadřízených orgánů. Takový systém umožňuje účinkující, jak to může mít vliv na podstatu měnové politiky, a to prostě stává irelevantní.

Efektivní úvěrová politika by měla být založena na skutečné situaci a odrážejí realitu, a nesmí být neúčinným dokument pro show.

Základy úvěrová politika bank.
Původně založena úvěrová politika vedení banky na základě analýzy. Výsledkem analýzy je memorandum měnové politiky, které mají být přijaty po dobu jednoho roku a obsahuje:
1. Mezi hlavní aktivity banky v aktivních operací na zvolenou dobu zobrazující všechny limity a poměry (poměr plánovaného depozitních a úvěrových portfolií klientovi maximální povolené limity, velikost jejich majetku, a tak dále. DA)
2. Postup, který definuje základní schémata procesu úvěru v bance, a seznam požadovaných dokumentů od zákazníků při navrhování různých úvěrů.

V budoucnu bude banka pracovat pouze s klienty, kteří jsou připraveni poskytnout celý balík dokumentů v souladu se schválenými úvěrové politiky.

Úvěrová politika kterékoliv banky by měly být založeny na reálných ekonomických potenciálu a úvěrovými organizacemi. Pro zvýšení účinnosti měnové politiky, vedení banky by měly podporovat neustálé zlepšování a obnovu.