Úvěr zajištěný značky


Vydáno: 23.11.2016

Získat úvěr proti značce - to je realita český trh. Tam jsou hráči ochotni dát peníze na obou značek, a jsou připraveni položit. Odborníci však nejsou v žádném spěchu předpovídat hmotnost tohoto jevu.
Připraveno pro český trh jako? Úvěry zajištěné značky - což je jev v České republice není nový a rozšířený. Nicméně ve vyspělých finančních systémů již nejsou novinkou úvěru a celkově bez jakékoli materiální podpory - tzv nezajištěné úvěry - pouze pro budoucí peněžní toky z operací dlužníka. Ale je to tu - pokud instituce působí úvěrovými institucemi hospodářství transparentnější a účinnější soudní systém ...
My, samozřejmě, tam je nápad, který může nejen půjčovat na bezpečnost hmotného majetku, ale i nehmotné hodnoty, které určitě patří značky. Nebo, jednoduše řečeno, jsou registrované ochranné známky. Dokonce i potenciální přínosy pro obě strany dohody jsou na povrchu. Dlužník obdrží další obchodní příležitosti při zachování hmotného majetku. Banka na oplátku rozšířit potenciální zákaznickou základnu, snižuje náklady na zákaznický servis, diverzifikace vedlejší základnu.
A přesto, že české banky jsou v žádném spěchu vstoupit na trh s touto službou. Alespoň agresivní reklamní polohy a světlý v této oblasti českých úvěrových institucí nejsou dodržovány.

Český trh v zásadě ochotni přijmout nové služby, ale otázka kapitalizace značky se nebere vážně ani velké podniky, jako "pokus realizovat nový typ úvěrů - skutečný průlom oběma stranami transakce, ale s největší pravděpodobností na úrovni výzvu. ..
Vzhledem k tomu, značky jako stejného aktiva jako každý jiný - řekněme ve finančních institucích - a tak to může být vyhodnocovány a použity jako kolaterál. V tomto ohledu je značka není příliš neliší od zařízení nebo majetku. Hlavním problémem je použít ochrannou známku jako kolaterál je poněkud zvláštní problém pro banky, aby správně posoudit hodnotu tohoto aktiva a jak se tyto náklady se budou lišit v závislosti na různých faktorech.

Míra značkou. Ve skutečnosti se dostáváme k zásadní otázce, která je kámen úrazu, kdykoli se jedná o hodnotu značky - jak hodnotit? Že nedostatek evaluace institucí, špatné techniky účinnosti způsobil blízkost českém trhu, vágní kritéria a nutí banky a odborníci na posuzování skeptický uvažovat o vydání peněz za takové nejisté hodnoty.
Na druhou stranu, tradiční metody oceňování majetku, jasně vyvinuté v kterékoliv bance, nikdo zrušila. Existují tři hlavní metody:
- Výnosy, kdy je částka stanovená podle svých budoucích výhod;
- Náklady, odhaduje jako množství finančních prostředků dostatečných pro reprodukci tohoto aktiva;
- Srovnávací při posuzování provádí protějšky, kteří mají objektivní posouzení.
Druhá metoda je nejpřesnější a funguje dobře, například v oblasti nemovitostí, což opět přitahuje své banky. Ale pro značky, že je neúčinný. Budov nebo zařízení srovnatelné, protože v podstatě jsou stejné. Ale značky právě kvůli své povaze být odlišné od sebe navzájem.
Nejúčinnější odborníci nazývají způsob příjmu, tedy posouzení toho, jak bude tato značka v budoucnu dělat. V rámci metody příjmů může identifikovat řadu specifických technik, které jsou klíčové parametry: hodnota cash flow, trvání a rizika spojená s jeho získání. K určení hodnoty cash flow jsou používány jako přímé metody související s výpočtem cenového příplatku za určité značky ve srovnání s nebrendovanu produktů a modelu reziduálního zisku, na základě výpočtu příjmů plynoucích všech aktiv společnosti, a rozdělení příjmů připadající odhaduje se, že značky.
Je třeba poznamenat, že způsob příjmu je použitelná především pro značky, které působí na stabilních trzích, jako jsou alkoholické nápoje segmentu, které vypočítávají přidanou hodnotu značky jako celku je snadné. V případě uvažovaného značky, která působí na rychle rostoucím trhu, to se stává účinnou metodou náklady z důvodu stanovení budoucích příjmů z této značky banka nemůže přepočítat v jejich prospěch.

V souladu s tím Indikátory, které budou pořízené při výpočtu hodnoty značky musí vzbuzovat důvěru v odhadce, klientem a bankou. Vzhledem k tomu, že příjem je primární metoda při hodnocení značku, úkoly spolehlivě předpovídat finanční výkonnost společnosti je prvořadá, a proto uzavřel obchodní společnosti je hlavní překážkou pro objektivní posouzení aktiva.

Úvěr zajištěný značky: co kdo dělá v ohrožení. První dojem, že banka se rozhodla zapůjčit na bezpečnost značky, trvá významná rizika. Rizika banky jsou v tomto případě stejné jako u ostatních typů zajištění a spočívají v tom, že prostředky získané z prodeje zástavy nestačí k pokrytí všech závazků dlužníka do banky. Minimalizovat rizika umožňující přesné posouzení hodnoty značky a požadované velikosti slevy a řídit faktory, které tvoří hodnotu značky. Příklady takových kontrol může být omezení týkající se řízení změn nebo jednotlivých zaměstnanců, prodejem některých aktiv, atd Aby se snížilo riziko z jiné metody zahrnují použití derivátů, pokud existuje.
Typicky, když negativní chování dlužníka, se strany snaží vyřešit problém v pretrial pořadí, protože stejná značka, uvědomil na trhu, můžeme pomoct mnohem více peněz, než kdyby se případ dostane k soudu. To je do značné míry souvisí s tím, že česká justice ještě nemá dostatek zkušeností a používané přístupy k posuzování těchto aktiv v případě potřeby k jejich provedení. Hodnocení však značky je založen na nejhorším případě, že proveditelnosti značky v dražbě.

Jako vysoce rizikové společnosti? Na jedné straně, ztráta značky - ztrátu aktiva, které, stejně jako každý jiný, má svou cenu. Pokud posuzovat a hodnotit budování značky a získat stejnou částku, budou ztráty rovnocenné. Ale je tu také emocionální složkou takového nehmotného aktiva jako značka - jeho speciální hodnotu pro společnost. Most značka kolaterál - mnohem účinnější mechanismus vlivu na dlužníka, než nemovitostí. Silná značka může poskytnout 90% úspěchu firmy na trhu a ztrácí to může být mnohem těžší, než, řekněme, nemovitostí.
Ztráta značky je pro společnost mnohem obtížnější, protože na rozdíl od hmotného majetku, úspěch značky je jedinečnou kombinací určitých podmínek, faktory lidí a času. Navíc to není jen o soubor grafických, slova nebo zvukový charakter, ale i psychického týrání, se tvořil v spotřebitele a trvale spojena s ním, což má za následek jeho kopírování nebo rozmnožování nemožné. Rizika společnosti do značné míry závisí na konkrétní obchod. Intelektuálně podnikání, jako je poradenství, kde je vše založené na lidi, tým, změna značka bude foukat pro společnost - tato značka je právě posun. Ale v oblastech, kde je duševní vlastnictví zapojených v menší míře, a hraje důležitou roli povědomí o značce a věrnost svým zákazníkům, ztrátu značky - obrovské riziko pro společnost.
To, co chci říci zaklyuchenie.Brend může stát tolik ropnou společnost (nejdražší značkou na světě - Coca-Cola - odhaduje se na desítky miliard dolarů). A sotva banka, která nebude dát úvěr (pokud samozřejmě bude mít podobné zařízení) pod tímto názvem. Doposud jsme vyvinuli. Ale zatímco odborníci jsou skeptičtí a příliš optimistické předpovědi netroufám publikovat. Myšlenka je jistě dobrá, ale český trh je stále velmi daleko od této myšlenky stávají populární. Tato oblast může být vyvinut na půjčování českého trhu, ale "pouze na růstu spotřebitelských trhů a konkurenční praktiky potlačování nekalé soutěže." I přes pozitivity jevu, "nebude replikovat na trhu brzy, jak tomu bylo u jiných typů úvěrů, protože tato kategorie je pro banky velmi obtížné." Kromě toho, odborník na pochybách a na činnost společnosti v této oblasti. Podle jejich názoru společnosti - hlavní mediální značky na českém trhu - jednotky, a oni ještě budou následovat další tradiční metody získávání úvěrů.