Úvěr vzít bez souhlasu druhého manžela: vyhlídky a důsledky.


Vydáno: 11.10.2016

Oficiální rodinné vztahy ukládá pár příslušné povinnosti a omezení svobody akci. Zejména každý člověk musí souhlasit manžela k odcizení nebo nabytí nemovitostí, jakož i pro půjčky. Předpokládá se, že by banka měla neprodleně zajistit přítomnost takové dohody v průběhu úvěr ve jménu jednoho z manželů. Ale vzhledem k touze ke zvýšení úvěrového portfolia a počet dlužníků často finančních institucí vydávající malé půjčky nevyžadují písemný souhlas. To aktualizuje otázku právních důsledků úvěru, která byla získána bez souhlasu manžela. To platí zejména oddíl dluhu kreditní karty nebo části úvěru, které bylo přijato před manželství rozvodem.


Právní postavení nemovitosti
Pokud je pár předem neobtěžoval o osudu společně nabytého majetku a dluhů, v. E. Není přihlášen této manželské smlouvy ohledem pak koupil celý majetek a tvořil v průběhu manželství dluhu by se použila právní režim. V tomto případě existují pravidla české právo. Za prvé, soud předpokládá, že smlouva o úvěru na druhý manžel obdržel, není-li uvedeno nebo ukázáno jinak. Podobný názor sdílí bank. Obecná pravidla České republiky naznačují, že dohoda je možno se odvolat druhého manžela (pokud bylo vydáno bez jeho souhlasu) v průběhu roku. Pokud nebyly zaznamenány žádné výpisy z druhého muže v bance, a žádná dohoda se odvolal proti, znamená to, že souhlas druhého z manželů získal.

Funkce dělení společného dluhu.

V souladu s legislativou České republiky, ve výchozím nastavení, kdy dluh pod kloubem stanoví, že:

Veškerý majetek nabytý za peníze a celkový dluh v případě rozdělení majetku mezi manželi se podělí rovným dílem.
Dluhy jsou distribuovány úměrně přiděleny v části majetku. Pokud jeden z manželů přenese kolaterál ve větší míře než druhý, pak první člověk povinnost platit úvěr úměrně zvýší.

Celkový dluh a úvěr bez souhlasu druhého z manželů.

Pokud jeden z manželů u soudu prokáže, že úvěr byl vydán bez jeho souhlasu a banka si byl vědom neshodami v této věci mezi manželi, dluh může být považován u soudu osobní odpovědností dlužníka. Nicméně, i když nebyl přijat souhlas druhého z manželů, ale soud určí, že půjčka byla zcela vynaložena na potřeby rodiny, půjčka může být stále považována za obecné dluh a předmětem rozdělení mezi manželi.

Nesouhlas druhý z manželů na hostování a právní vědy.

Soudy v praxi ne vždy zvážit druhý manžel nesouhlasí úvěru základ pro uznání dluhu osobní půjčky jeden muž. Ve stejné době, v posledních letech často banky z vlastního odvolání proti rozhodnutí o rozdělení společného dluhu mezi manželi, s odkazem na některé články české legislativy. V důsledku toho se poptávka po uznání dluhu je sporná a ruší svou spokojenost krajské soudy. Tedy i všeobecného uznání úvěrového dluhu u soudu prvního stupně (v části nebo městského soudu) nezaručuje, že rozhodnutí nebude mít za úkol později bankou.

Kapitola dluh: komunikace s bankou.

Ideální pro klíčové dluhu - a to nejen dosáhnout dohody o této záležitosti mezi manželi a problémy koordinace s věřitelskou bankou. To vám pomůže vyhnout dalšímu odvolání a zrušit rozsudek nebo dohodu o rozdělení majetku. K dosažení tohoto cíle je nutné:

kontaktovat banku s písemným návrhem na uspokojivou odpovědí na otázku uznání dluhu na celkovém úvěrovém.
získat bankovní schválení v písemné formě, aby pak bylo možné prokázat, že souhlas banky u soudu v případě, že finanční instituce budou zakročit proti dlužníkovi nebo sozaemschyka uznání celkového úvěrového dluhu.