Účelové versus neúčelové úvěry


Vydáno: 27.03.2017

Zamýšlíte vzít si úvěr v bance a nevíte, zda zvolit variantu účelovou, nebo neúčelovou? Jaký je mezi těmito možnostmi rozdíl? Proč u účelových bývá nižší úroková sazba? Který z úvěrů je výhodnější pro banku?
Ve většině bank si dnes lze vybrat mezi dvěma možnostmi spotřebitelských úvěrů. Lze volit mezi variantou účelovou, kdy banky peníze poskytují přímo na nákup konkrétního zboží, jako je například auto či vybavení bytu, nebo neúčelovou, tedy půjčkou na nákup čehokoliv.
Některé bankovní ústavy ovšem nabízejí pouze úvěry neúčelové, patří mezi ně Citibank, eBanka, Raiffeisenbank.

Levnější jsou účelové

Použití účelových úvěrů je tedy striktně vymezeno. Jejich čerpání je podmíněno předložením dokladu dokazujícího účelové čerpání prostředků, například faktury za zboží nebo kupní smlouvy. "Účelový úvěr chápe banka jako méně rizikový než úvěr neúčelový a to i díky jeho povaze. Částka je totiž vyplácena proti faktuře dodavatele, přímo na účet dodavatele daného zboží," vysvětluje produktový manažer Živnostenské banky Petr Víšek.

RPSN
Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, jež je spotřebitel povinen zaplatit splátkové společnosti za období jednoho roku. Zahrnuje vedle ročního úroku z úvěru i veškeré související poplatky.

Právě skutečnost, že účelové úvěry jsou pro banky méně rizikové, je zohledňována i ve výsledné úrokové sazbě. Varianty účelové tak vyjdou levněji. Vezmeme-li napříkad roční procentní sazbu nákladů (RPSN) u obou variant, rozdíl se na první pohled nemusí jevit až tak markantní. Může jít o desetiny procentního bodu, ale také až o několik procentních bodů, což se ve výsledné ceně půjčky určitě promítne.
Fakt, že jsou účelové úvěry levnější, ale neplatí u všech bank. Například Komerční banka podle tiskové mluvčí Markéty Dvořáčkové úrokovou sazbou účelové úvěry od neúčelových nerozlišuje.
Neúčelové jsou oblíbenější

I přes vyšší cenu neúčelových úvěrů platí, že jsou pro spotřebitele atraktivnější. Hlavním důvodem je skutečnost, že nemusí sdělovat a dokládat účel, půjčku jim banka poskytne na základě potvrzení příjmů. Často také klienti bankovních ústavů chtějí půjčku použít na více věcí najednou. Peníze jsou převedeny přímo na účty žadatelů a ti s nimi mohou libovolně nakládat.

"To, že jsou účelové úvěry levnější, je sice pravda, ale pro mě byla výhodnější neúčelová varianta," vysvětluje Eva Benešová, která si v listopadu vzala úvěr u České spořitelny. "Já peníze potřebovala na dovybavení bytu, kupovali jsme nábytek, sporák a myčku. Navíc jsme hotovost použili i na zaplacení některých oprav v bytě. Bylo by pro nás tedy příliš složité dokládat účel úvěru a navíc většina řemeslníků chtěla peníze na ruku," dodává.

V ČSOB je více než 80 % poskytnutých spotřebitelských úvěrů neúčelových. V podstatě totéž platí i pro HVB Bank."Větší zájem je bezpochyby o úvěry neúčelové, které se také pohybují v nižších objemech a jsou tudíž pro řadu klientů dostupnější. V současné době je poskytnutých neúčelových úvěru asi 90 %," uvádí Renáta Pintravová z tiskového oddělení.

Tak trochu naruby

Pravidlo levnějších účelových a oblíbenějších neúčelových spotřebitelských úvěrů neplatí v případě splátkových společností. Prodej na splátky jsou totiž půjčky účelové určené pro nákup černé a bílé elektroniky, zahradní techniky, dovolené a dalšího zboží. Zdaleka však nevyjdou tak levně jako úvěry v bankovních domech, ať účelové či neúčelové. Roční procentní sazba nákladů se u bankovních spotřebitelských úvěrů pohybuje mezi 10 až 15 %, kdežto u splátkových společností se může vyšplhat až na několik desítek procent.
Na druhou stranu, přestože jde o účelové půjčky, je splátkový prodej mezi spotřebiteli oblíben. Důvodem je hlavně možnost okamžitě si odnést vybrané zboží domů. Zástupce splátkové společnosti totiž s klientem vyřídí úvěr přímo v obchodě obykle do půl hodiny (v případě že s sebou má klient všechny potřebné doklady). Rychlost vyřízení úvěru je tak stále největším lákadlem pro zákazníky, kterému banky ješte nemohou zcela konkurovat (i když za poslední rok tento hendikep finanční instituce výrazně zmenšily).