Tvoření úvěrovou historií


Vydáno: 07.11.2016

Moderní člověk je stále více potýkají s problémem nedostatku peněz. Úvěry poskytují příležitost realizovat své plány na zlepšení bydlení, vzdělávání, nákup auta a různé zboží. Česká bankovní instituce poskytující úvěrové služby, úvěrová historie pečlivém prostudování budoucího klienta, pokud se jedná. Takže to, co je úvěrová historie? úvěrová historie - obecné informace o potenciální dlužník vztahy s bankami, která obsahuje informace o povinnosti vyplývající z úvěrových smluv, solventnost a dalších informací z různých databází. Při sestavování smlouvy o poskytování úvěrů dlužníků tvořily jakousi dohodu, která je naplněna informacemi o výši úvěru, úrokové sazby, splácení včasnost, zpoždění dostupnost a sankcí za předčasnou platbu.

Výsledkem je, že úvěrová historie je pozitivní nebo negativní. Pozitivní historie nabízí mnoho výhod pro dlužníka:

- Postup při rozhodování o nových úvěrů výrazně zrychlené;
- Je možné získat úvěr za nižší úrokové sazby na zvýhodněných podmínek;
- Zvýšení úvěrového limitu

Negativní úvěrová historie může vést k těmto důsledkům (včetně negativních informací o dlužníkovi):
- Odepření úvěru nebo přísná omezení při poskytování úvěru (nemožnost dlouhodobých úvěrů)
- Důkladná kontrola solventnosti, poskytnutí zajištění, ručitelů a dalších informací;
- Snížení množství úvěrů a zvýšení úrokové sazby z úvěru;
- Kontrola nad zaplacení smlouvy o úvěru.

Úvěrová historie je velmi snadné zkazit, s cílem obnovit pověst mnohem obtížnější. Vše by bylo zas tak špatné, kdyby se pouze informace uložené v bance, poskytování úvěrů. Dnes banky sdílet informace o své zákazníky prostřednictvím Credit Bureau. Počítejte s tím, že čas není nutné mýt, protože údaje o všechny zákazníky ve finančních institucích uchovávány po dlouhou dobu, 10 let. Chránit čest prvního úvěru!