Tři miliony k boji proti zločinu


Vydáno: 29.01.2018 | Aktualizace: 29.01.2018

Za účelem minimalizace kriminality v Olomouci, zástupci městské rady pravidelně pořádat ve velkém měřítku události a vylučují anti-kriminální situace, každý rok velké množství finančních prostředků z rozpočtu města.

Novinkou v roce 2018 začal s tím, že město bylo přiděleno další tři miliony korun na opatření, která mají vliv na zlepšení situace a minimalizují množství trestných činů na veřejných místech. Téměř celá částka bude okamžitě rozdělena mezi okresy města a malý finanční limit zůstane tzv.

Nedotknutelnou rezervou. Program zahájil vytvoření dalších kamer CCTV na veřejných místech, nejzranitelnější, včetně uliček, dětských hřišť, parků a dalších částí města.

V průběhu minulého roku přijalo město žádosti zástupců různých oblastí života občanů. Takže například existuje řada návrhů na instalaci kamer CCTV od zaměstnanců vzdělávání, kultury a zdraví. V rámci programu na odstranění kriminality jsou také plánována opatření na poskytování sociálního poradenství a preventivní informace mladým lidem.

Organizace pro boj proti šíření kriminality mladistvých osob se zaměřil na opatření k odstranění velkokapacitního strhávání nelegálnímu hazardu, užívání drog, a aby se snížil počet případů výtržnictví a krádež. Kromě toho také založil zvláštní orgán, který hlavní činností se zabývá detekci a prevenci podněcování k násilí v rozlehlosti na world wide web.

Také, město plánuje požádat o dodatečné finanční prostředky na Ministerstvu vnitra České republiky, aby se zvýšila akční plán na snížení kriminality ve městě Olomouci. Podle členů městské rady je bezpečnost nepochybnou zárukou každého obyvatele města. Úkolem vlády je pravidelně ji poskytovat a posílit její kontrolu nad dodržováním.