Tisíce exekucí kvůli půjčkám musí skončit, potvrzují soudy


Vydáno: 01.03.2017


Naděje, o níž před rokem informoval on-line deník Aktuálně.cz, se naplňuje. Desítky lidí už uspěly.
Naděje pro tisíce dlužníků na zastavení exekuce a výrazné snížení dluhu, o níž informoval on-line deník Aktuálně.cz loni v září, se naplnila. První desítky příkladů z praxe ukazují, že exekuce probíhající na základě rozhodnutí „netransparentně“ vybraného rozhodce musí skončit.

Podle průlomového verdiktu Nejvyššího soudu, o němž před rokem podrobně psalo Aktuálně.cz, by měly tuzemské soudy zastavit tisíce probíhajících exekucí s podobně „sjednanou“ rozhodčí doložkou. Dlužníci díky tomu mohou získat další čas pro splnění svých závazků nebo přinejmenším výhodnější postavení ve sporu s věřitelem. Jenže soudy na takovou vlastní aktivitu nemají čas, takže se o zastavení exekuce musí aktivně přihlásit sami dlužníci.
Zkušenosti klientů služby ExekutorMáSmůlu.cz nyní potvrzují, že tento postup funguje. Služba už zastavila zhruba třicítku probíhajících exekucí. Podle právníka a mediátora Petra Němce, který se zviditelnil neúspěšným bojem proti bankovním poplatkům a stojí také za tímto projektem, zatím zhruba ve čtyřech z pěti případů přistupují na ukončení exekuce samy banky a úvěrové společnosti poté, co je k vyjádření vyzve exekutor. Ve zbylých případech míří spor k soudu.
Dluh klesl na třetinu
On-line deník Aktuálně.cz má k dispozici například rozhodnutí Okresního soudu v Přerově, který řešil návrh na zastavení exekuce, s nímž nesouhlasila úvěrová společnost Essox ze skupiny Komerční banky. Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners, která Essox zastupovala, kromě jiného argumentovala tím, že dlužník – klient firmy – o rozhodčí doložce věděl ještě před podpisem smlouvy a neměl vůči ní námitky.

Soud ale argument Essoxu neuznal a s odvoláním na rozhodnutí Nejvyššího soudu z července roku 2013 nařídil zastavení exekuce. Zároveň firmě nařídil, aby svému klientovi uhradila náklady exekučního řízení ve výši 3219 korun.

Dalších 7865 korun musí Essox zaplatit exekutorovi. Hradí tak náklady za exekuci, která vznikla na základě „nezpůsobilého exekučního titulu“. Klientovi, který zastavení exekuce požadoval, klesl dluh o čtyřicet tisíc korun na jeho původní výši (před započtením nákladů na vymáhání) – na 23 tisíc korun.

Jeden z dalších případů stojí i za exekucí, které momentálně čelí společnost Home Credit. Jejímu klientovi se rovněž podařilo zastavit exekuci a Home Credit mu má zaplatit téměř 11 tisíc korun.

Netransparentně vybraný rozhodce
Zmíněné průlomové rozhodnutí Nejvyššího soudu se podle Němce týká většiny exekucí nařizovaných na základě rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách sjednaných do dubna 2012. Doložka je podle Nejvyššího soudu neplatná, „pokud se výběr rozhodce neuskutečnil podle transparentních pravidel nebo byl vybrán právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování“.

Na to – stejně jako na některé předchozí nálezy Ústavního soudu – se ve svém rozsudku odvolal zmíněný přerovský soud. Ten také ukazuje, jak v praxi vypadá takový „netransparentní výběr“, když cituje sjednanou rozhodčí doložku: „Společnost a klient se dohodli, že spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným správcem Seznamu rozhodců vedeného Společností pro rozhodčí řízení.“

Komerční banka: Jednou ano, jindy ne
Také loňské usnesení Nejvyššího soudu se týká společnosti Essox a Společnosti pro rozhodčí řízení. Tato „arbitrážní firma“ je jednou z největších v oboru, v jejím představenstvu jsou advokáti Tomáš Sokol, Jan Brož a Jiří Novák. Mezi její klienty patří také Komerční banka, Home Credit, Česká pošta nebo Raiffeisenbank. Advokát Tomáš Sokol loni v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu řekl online deníku Aktuálně.cz, že zcela stejné smlouvy byly judikaturou dříve uznávány za platné, a varoval před vznikem nepřehledné situace.

Po roce tedy situace vypadá přehledně, když samy úvěrové společnosti návrhy na zastavení dotčených exekucí většinou nerozporují a nejdou k soudu. Aktuálně.cz má k dispozici několik rozhodnutí exekutorů o zastavení exekuce. V jednom případě je věřitelem sama Komerční banka, která v půlce letošního srpna souhlasila se zastavením exekuce. Na otázky, proč tak učinila a jestli by nebylo na místě zastavit i další probíhající exekuce vzniklé na základě stejných rozhodčích doložek i v případě dceřiné společnosti Essox, ale banka odmítla odpovědět.

Z vyjádření mluvčího banky Michala Teubnera pro server iDnes.cz, který o výše zmíněném případu Home Creditu informoval jako první, ale vyplývá, že banka se zastavováním nakonec nesouhlasí a dluhy bude po zastavení původních exekucí dále vymáhat. „Judikatura Nejvyššího soudu nezpůsobuje zánik samotného úvěrového vztahu či omezení závazků klientů splatit poskytnutý úvěr v souladu se sjednanými podmínkami. V případě porušení závazků ze strany klientů proto budeme postupovat ve vymáhání dlužných částek v souladu s platnými právními předpisy,“ informoval mluvčí banky Michal Teubner.

Promlčený dluh?
Otázkou nyní je, jestli dluhy, u nichž došlo k zastavení exekuce, nebudou již promlčené. O tom budou rozhodovat soudy v případě podání nových exekucí.