Téměř polovina Čechů má půjčku. Je ostuda žít na dluh?


Vydáno: 24.04.2017

V lednu roku 2014 se občané oslovení Centrem pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v rámci pravidelného výzkumu Naše společnost vyjadřovali k fenoménu půjčování si peněz. Zároveň jsme zjišťovali názory obyvatel na zadlužování běžných lidí v různých oblastech. Zkoumali jsme i obecný postoj k vytváření si finanční rezervy na nečekané výdaje či subjektivně vnímané obtíže se splácením půjček u těch, kteří nějaké peníze dluží.


Největší názorová shoda panuje u výroku, že půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je vždy rizikem. S tímto výrokem souhlasí 87 % respondentů (rozhodně souhlasí 47 % dotázaných a 40 % dotázaných vyjadřuje svůj souhlas možností „spíše souhlasí").

Tříčtvrtinová většina dotázaných zároveň souhlasí s výrokem, že půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou součástí života (22 % rozhodně souhlasí a 54 % spíše souhlasí).

S výrokem o nesprávnosti půjčování si peněz souhlasí 53 % českých občanů a naopak nesouhlas s ním vyjadřuje 44 % populace ČR ve věku od 15 let.

Je výhodné žít na dluh?

Výrok o tom, že lidé by se měli za půjčování si peněz nebo pořizování věcí na dluh stydět, podporuje necelá třetina dotázaných (8 % rozhodně souhlasí a 22 % spíše souhlasí). Nesouhlas v tomto případě naopak převažuje (40 % spíše nesouhlasí a 25 % rozhodně nesouhlasí). Výhodnost v životě na dluh vidí 22 % české veřejnosti, zatímco většina s tímto nesouhlasí – a to v 69 % případů.

Lidé starší šedesáti let také častěji považují půjčování si peněz za riziko (rozhodně souhlasí 58 %). Oproti tomu osoby ve věku 15 – 29 let považují půjčování peněz za rozhodně rizikové v 34 % případů, ve věku 30 – 44 let pak v 47 % a ve věku 45 – 59 v 48 % případů. Zároveň respondenti nad 60 let vyjadřují častěji nesouhlas s tím, že dluhy jsou dnes přirozenou součástí života (29 % oproti ostatním věkovým skupinám, kde se pohybují tyto hodnoty od 16 do 22 %).

V největší míře jsou akceptovány půjčky na bydlení, které jsou přijatelné pro 90 % obyvatel, dále pak ve stále většinové míře jsou pro obyvatele ČR přijatelné půjčky na studium (70 %) a půjčky na podnikání (67 %). Rozdělena je veřejnost u půjček na spotřební zboží, kde tyto půjčky akceptuje 54 %, a u půjček na auto, kde se o přijatelnost jedná v 51 % případů. Co se týče půjček na dovolenou, zde převažuje negativní přístup obyvatel ČR. Za nepřijatelné považuje půjčky na dovolenou 87 % obyvatel, přičemž krajní variantu (rozhodně nepřijatelné) volilo 58 % dotázaných.

To, že v současné době mají občané sami nebo jejich domácnost nějakou půjčku, deklaruje 43 % občanů. Z těch, kteří nějakou půjčku mají, je pro 47 % splácení snadné. Naprostá většina z nich se však přiklání k nekrajní variantě odpovědi (spíše snadné), za velmi snadné označuje splácení svých půjček jen 5 % respondentů. Polovina dotázaných označila splácení svých stávajících půjček za obtížné, přičemž 16 % to označuje jako velmi obtížné.