Svěřenecké úvěry: klady a zápory.


Vydáno: 31.08.2016

Mnoho obyvatel České republiky, není první pociťovat dopady vážné hospodářské krize, nebyli schopni včas splácet své půjčky v bankách. Jakékoliv porušení platebních podmínek znamená umístění informace o dlužnících ve speciálním registru. Morálních citů, což vede k potížím při získávání nových úvěrů v úvěrové instituce. V důsledku toho se země půjčoval množení povinnosti mezi příbuznými a přáteli.

Nelze dlužníků.
"Počet úvěrů mezi přáteli a rodinou se zvyšuje. Informace o stovky tisíc lidí ve službě centrálním registru exekutoři (Centrální evidenci exekucí), protože tyto osoby, banky nepůjčují. Nicméně, lidé už vědí, že existuje praxe půjčování nebankovní firmy a peníze-věřitele, takže většina brát peníze od sebe navzájem. "
Bohužel, naděje na rychlé obohacení zřídka splní, a počet špatných úvěrů příbuznými zvyšuje. Vzhledem k tomu, věřitelé musí obrátit na právní mechanismy pro otázky dluhu, a tam bude nejen spor s jednou blízkými přáteli, ale také mnoha právních triků. Odborníci varují, že dluh z úvěrů, založený na důvěře, nikoli zajištěny aktivy a není v písemné formě, ve většině případů nemožné získat zpět silou.

V mnoha takových případech se uchylují k pomoci policie, obvinil své dlužníky v boji proti podvodům v posledních dvou letech v policejních trezorech stále obsahuje informace o incidentu. Nicméně, použití této možnosti tlaku na dlužníka často neodůvodněné.

Je to zločin, který se vyskytuje ve všech právní systém, a to vždy znamená vinu při spáchání činu. To znamená, že pokud věřitel může prokázat přijatelné podle zákona důkazů - příslušné originálních dokumentů a nezávislé svědky - že dlužník před úvěr byl záměr klamat své věřitele (zneužila svou důvěru a nemají peníze vrátit), můžeme hovořit o trestné činnosti a jet do policejního vyšetřování. V ostatních případech bude stíhání být odmítnut.

Často dlužník neočekává, že by jejich příjem, zdroj příjmů ztratil v důsledku propouštění, nemoci, přítomnost věcného břemene na pozemku, jak je požadováno dalšími věřiteli nebo jiných okolností mimo jeho kontrolu. Proto se v této situaci, policie doporučujeme aplikovat na soud, aby na vymáhání dluhů, aniž by přineslo obvinění z trestných činů.

Mimochodem, české soudy jsou zaplaveny nároky nuceného vymáhání pohledávek. A vzhledem k technické vlastnosti soudnictví, zejména ve velkých městech, ochraňoval předvolání lze očekávat, že po dlouhou dobu, a dokonce déle usilovat o likvidní aktiva násilníka, který by mohl být prodán v aukci kompenzovat zadluženosti.

Správné příjem.

Většina svěřenecké úvěry žádný platný důkaz zákona z úvěru. Ústní svědectví v nepřítomnosti řádně provedeného doručení nepomůže. Půjčka doklad by měl být učiněna pouze písemně. Musíme si uvědomit, že fotokopie nejsou dokumenty.

Až do obdržení představila řadu požadavků, včetně, musí uvést celé jméno dlužníka, jeho další osobní údaje (datum narození, cín, adresa, údaje o doklad o totožnosti) podobné informace o věřitele výše úvěru v číslech a slovy (pro další odvolání), podmínky splácení (tj, že to není dar, a ne sponzorování), termín návratu.

Je vhodné zajistit návrat bod. Pro upřesnění je třeba uvést, že dlužník nebude v budoucnu ke zpochybnění tohoto zákona (které je falešný nebo nepeněžní, tedy v návrhu zákona, který ve skutečnosti není obdržení peněz), podpis dlužníka může zajistit poštu v oddělení Czech Point, notářem nebo podepsán nezávislou svědek.

Ověření pravosti podpisů a dokumentu v České republice není větší než 100 Kč. Právníci doporučily v příloze k kopií účtenky prokazující totožnost dlužníka.

Zajištění návratnosti.

V současné době je běžná situace, když se snaží navzájem poznat reborrow peníze pro podnikatelské účely. Ale existují případy, kdy výpočty obohacení se zhroutil a součet je dodáván s nuceným odstranění z důvodu nezaplacených daní a poplatků do rozpočtu nebo peněžitých závazků do dalších komerčních subjektů.

Lidé se snaží předvídat jejich investiční předpoklady jsou založeny na zkušenostech z minulých let, ale krize pokračuje, který je odlišný, které často neposkytla jim: změny nabídky a poptávky na trhu, spotřebitelské preference, daňových sazeb a další.

Proto je skutečný mechanismus ochrany práv věřitele jsou takzvaná předběžná opatření. Aby byla zaručena splacení dluhu, odborníci doporučují dělat zákona (smlouva o půjčce) Pokud jde o bezpečnost. Tato podmínka může mít na paměti, návrat dluhu garanta dlužník třetí strany (ručitel), nebo vyloučení dlužníkem (kolaterálu). Zde existuje celá řada podmínek, za kterých předběžná opatření jsou proveditelná.

Co se týče ručení, dohoda o potvrzení nebo úvěru by mělo být jasně uvedeno jeho osobních údajů a musí být jeho podpis souhlas, aby přijali odpovědnost, aby zaplatil dluh za dlužníka. V opačném případě, v případě sporu bude tato osoba svědky pouze úvěr, který nemá žádné závazky vůči věřiteli.

V praxi existují situace, kdy třetina osoba, která není účastníkem půjčky (nebo věřitele nebo dlužníka), dá svůj podpis na účtence nebo úvěrové smlouvy jako svědek vypovídat s převodem peněz. Ale tam jsou nepoctivé dlužníci, kteří zneužívají neznalosti svědků a textový dokument s názvem jejich úvěr ručitelé. To znamená, že touha pomoci souseda otočí předpokládá, že své dluhy. Pak ručitel nemůže odvolat k chybám nevědomosti a načasování. Nezapomeňte, že dlužní závazky hrazené ze strany dlužníka a jeho ručitelů, šíří svůj vliv na jejich rodiny a jejich majetek (hotovosti v bance, automobilů, nemovitostí, domácích potřeb a tak dále.).

Pokud jde o přípustnost uvedené v přijetí (a do budoucna - kolekce nemovitostí) potřebují vědět. Vlastnost je definována jako kolaterál, by měl patřit do vlastnictví dlužníka nebo ručitele, nemají žádné tíhy ve formě zástavy nebo jiného zajištění. Zvláštním případem je právo na takový majetek nezletilých osob a seniorů, kteří jsou závislí na dlužníka (ručitele).

Mnozí se snaží ušetřit na advokátních služeb s využitím zdarma vzorky úvěrových smluv přidaných k internetu. Nicméně, drtivá řada z nich obsahuje právní nepřesnosti, chyby nebo prezentované ve zkrácené formě. Chcete-li vyloučit odpovědnost za následky provádění transakcí s jejich používáním, spodní malých textových vzorků je uvedeno, že jsou jen reklamní služby právníků a nemohou být použity bez konzultace s nimi.