Studie proveditelnosti půjčka (FS)


Vydáno: 17.11.2016

Úvěry se staly nedílnou součástí života každého občana České republiky. Banky půjčují na fyzické i právnické. Každá česká banka vydává úvěr, dostane některá rizika spojená s nevrácení vypůjčených finančních prostředků. Aby se předešlo těmto rizikům nebo minimalizovat jejich banky věnovat zvláštní pozornost kontrolovat potenciální dlužník. Ověření vystaveno všechno: finanční pozici a ochota splácet úvěr v čase provádět veškeré hypoteční splátky a potenciální dlužníky o možnostech závazku úvěru. Nyní pro analýzu solventnosti a bonity potenciálních dlužníků bank používá FS - projektová studie úvěr. Je to prostřednictvím tohoto bankovního dokumentu může plně posoudit finanční schopnosti dlužníka. Všimněte si, že studie proveditelnosti vyvinutý pracovníky stejné banky, kde budete výrazně urychluje půjčit ověření banky solventnost klienta.

Studie proveditelnosti by měla obsahovat charakteristiky úvěrové smlouvy a pro které je studie proveditelnosti vyvinuté. Vždy byste měli specifikovat dobu trvání úvěru, výše úvěru a úrokové sazby a náklady na úvěry a další nastavení. FS mohou být buď ve volné formě, a v souladu s určitými parametry. Nejdůležitější při přípravě studie proveditelnosti jeho plnosti a dosáhnout všechny body dohody.

Jak je požadováno, studie proveditelnosti je popsat několik položek.
1. Podrobné údaje o dlužníkovi (firemním): jméno, datum vytvoření, jméno generálního ředitele a účetním. Nezapomeňte uvést adresu sídla.
2. Popis úvěrové smlouvy, který by měl zahrnovat všechny náklady, které zahrnuje celý úvěr a organizaci projektu.

Co zahrnují náklady na údajné půjčky? Za prvé, náklady spojené s organizací a chováním transakce, různé provize, úroky z úvěru a podobné náklady.

Náklady projektu zahrnují daňové poplatky, půjčovna místnost, náklady na dopravu, pojištění, pomůcky a mzdové pracovníků podílejících se na projektu.

3. Studie proveditelnosti by měla obsahovat popis software, který bude přenášet bance jako zajištění. Mohlo by to být nemovitosti, movitý majetek, zařízení nebo v oběhu, dobře. Také často vystupuje jako ručitel zabezpečení a pojištění údajné úvěrové smlouvy.

Při provádění studie proveditelnosti je velmi důležité věnovat pozornost svému listinných důkazů. A když budete žádat o úvěr, studie proveditelnosti by měla být kompletní kopie všech dokladů potvrzujících tuto informaci.

Po obdržení studií proveditelnosti, úvěrových žádostí a ostatních dokladů vyžadováno banka rozhodne tuto záležitost na schůzi úvěrového výboru, kde rozhodnutí o možnosti úvěrových podmínek grantu, termínech a dalších formalit.

Tak, z výše uvedeného můžeme konstatovat, že vzhledem k vysoké kvalitě a plné Studie proveditelnosti banky mohou rozhodnout o poskytnutí úvěrové linky jsou mnohem rychlejší jako studie o proveditelnosti poskytne ucelený obraz o finanční životaschopnosti potenciálního dlužníka.