Stavební spoření roste


Vydáno: 28.03.2017

Největší česká stavební spořitelna se v loňském roce těšila výraznému zájmu klientů o běžné a překlenovací úvěry, velký nárůst zaznamenala i v počtu nově uzavřených smluv. Pohled na konkrétní čísla je jistě zajímavý.

V roce 2016 poskytla ČMSS (profil, názory, koupit) celkem 53 363 úvěrů ze stavebního spoření a překlenovacích úvěrů, což oproti předchozímu roku znamená nárůst o více než 27 %. Všech šest stavebních spořitelen působících na českém trhu pak dohromady svým klientům poskytlo 130 777 úvěrů (včetně PÚ), což znamená, že podíl ČMSS dosáhl výše 41 %. Celkový objem poskytnutých úvěrů byl v loňském roce v ČR 22 miliard Kč, se svými 8,8 miliardami Kč (oproti roku 2015 nárůst o více než 43 %) tak spořitelna získala 40% část trhu.
Úspěch společnosti v úvěrové oblasti v loňském roce její představitelé zdůvodňují především zjednodušením podmínek pro poskytování úvěrů. Podle člena představenstva Petra Kielara jde především o úvěry bez zajištění, jejichž podíl dosáhl 60 %.
Celkem poskytly stavební spořitelny v roce 2017 přes 130 000 nových úvěrů, což je oproti 21 000 úvěrů poskytnutých hypotečními bankami zhruba 6krát tolik. Celkový objem těchto úvěrů byl ovšem téměř stejný: stavební spořitelny půjčily svým klientům 22 miliard Kč, hypoteční banky pak 22,5 miliard Kč.

Prostředky z úvěrů ze stavebního spoření byly klienty ČMSS i v roce 2017 nejčastěji využívány na pořízení staršího bytu nebo rodinného domu (42 %), výrazně narostl podíl investic do rekonstrukcí a modernizací (33 %). Přes 18 % peněz bylo investováno do koupě nového bytu a stavby nového rodinného domu a zbývajících 7 % byly další investice spojené s bydlením.
Tyto poměry mezi jednotlivými způsoby použití peněz ze stavebního spoření by se neměly příliš lišit ani z celkového pohledu na situaci v ČR. Podrobnější údaje o trendech za rok 2017 na tomto trhu by měla veřejnosti předložit Asociace stavebních spořitelen v průběhu dubna.
Český statistický úřad uvedl, že vloni bylo stavební spoření jedním z hlavních impulsů k nastartování bytové výstavby. Finanční prostředky ze stavebního spoření se v roce 2002 podílely na financování 33 000 nových bytů, toto číslo zahrnuje i rekonstrukce či pravidelné udržování bydlení.

Pokud jde o počet nově poskytnutých smluv, ČMSS jich uzavřela 560 490, což představuje tržní podíl ve výši 34,4 % (celkem jich stavební spořitelny podepsaly 1 627 229). Nově poskytnutými smlouvami se v tomto případě myslí smlouvy prvotní, následné a také zvýšení cílové částky.
Ke konci roku 2017 spořitelna dohromady spravovala 1 890 555 platných smluv o stavebním spoření ve spořící i úvěrové fázi, přičemž celková cílová částka byla 324,9 miliardy Kč. Ke stejnému datu měli klienti společnosti naspořeno přes 64 miliard Kč.

Českomoravská stavební spořitelna v podstatě bez varování toto pondělí přestala nabízet svůj nejvýhodnější spořící tarif Klasik (úročení vkladů zde bylo ve výši 3 % - viz. článek Stavební spořitelny opět snižují úročení vkladů i úvěrů). Petr Kielar tento krok vysvětlil pro spořitelnu nepříznivým vývojem úrokových sazeb. Není podle něj možné nabízet klientům 3% úročení vkladů, jestliže úroky na mezibankovním trhu této úrovně nedosahují. Náhradu za Klasik spořitelna nechystá, svým klientům bude v budoucnu nabízet pouze tarif Invest.
V loňském roce vytvořila společnost zisk ve výši 680 milionů Kč, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 32 %. Její bilanční suma dosáhla k 31.12. 71,9 miliard Kč, která tak meziročně vzrostla o 28,3 %.