Stavební spoření: jak optimálně nastavit parametry spořící smlouvy?


Vydáno: 24.03.2017

Chystáte se uzavřít smlouvu o stavebním spoření? Pokud chcete jen výhodně spořit, nesjednávejte smlouvu na příliš vysokou cílovou částku. To je výhodné pro obchodního zástupce, ale nikoli pro vás, jen byste zbytečně víc zaplatili na poplatku za uzavření smlouvy. Poradíme vám, jakou výši cílové částku zvolit, kterou tarifní variantu na spoření vybrat i co je to hodnotící číslo.

V závěru roku se každoročně uzavírá nejvíce smluv o stavebním spoření. Hlavním důvodem zvýšeného zájmu o stavební spoření právě v tomto období je státní podpora. Státní podporu za celý uplynulý rok ve výši až 3 000 Kč ročně totiž můžete získat i v případě, když smlouvu uzavřete jen několik dní před Silvestrem. Odpovídající roční vklad je 20 000 Kč, navrch musíte zaplatit poplatek za uzavření smlouvy a vedení účtu. Takto získáte v šestiletém cyklu stavebního spoření jednu státní podporu navíc.

Na spoření ovšem nechcete vydělat jen vy, ale i obchodní zástupci stavebních spořitelen. Za uzavření smlouvy zaplatíte obvykle 1 % ze zvolené cílové částky. Čím vyšší cílová částka, tím tedy vyšší poplatek a také vyšší provize pro zprostředkovatele. Proto se může stát, že vás někteří méně seriózní poradci (viz článek Stavební spoření: obchodní zástupci zneužívají důvěry klientů) mohou tlačit k uzavření smlouvy s nadbytečně vysokou cílovou částkou.

Jaká cílová částka je na spoření "akorát"?

Cílová částka je volitelná, o její výši se rozhodujete v okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spořením. Tvoří ji však nejen úspory účastníka stavebního spoření na konci spořícího cyklu. Zahrnuje uspořenou částku (součet přijatých vkladů, úroků z nich a úroků z připsaných záloh státní podpory), státní podporu a (možný) úvěr ze stavebního spoření. Na úvěr získáte zákonný nárok po naspoření minimálně 40 % zvolené cílové částky a splnění dalších podmínek (2 roky spoření a dosažení určité výše hodnotícího čísla). Pak jej můžete, ale také nemusíte čerpat.

Pokud tedy chcete jen spořit, nemá smysl v cílové částce s možným úvěrem počítat a stačí vám smlouvu uzavřít s nižší cílovou částkou a spořit až do jejího dosažení. Pro šestiletý cyklus stavebního spoření je "tak akorát" cílová částka ve výši přibližně od 150 000 Kč do 180 000 Kč. Podle toho, zda na smlouvu během vázací lhůty budete nárokovat 6 nebo 7 státních podpor.

Nejen obchodní zástupci stavebních spořitelen vás z nevědomosti či vypočítavosti mohou nutit do uzavření smlouvy na 200 000 Kč a více, i když chcete "jen" spořit. Dokonce i některé stavební spořitelny, které jsme na začátku letošního roku požádali o kalkulaci optimálního modelu smlouvy na spoření, cílovou částku nadhodnotily, viz článek U které stavební spořitelny uzavřít smlouvu?. Pokud za 6 let budete mít na smlouvě okolo 150 000 Kč, cílová částka ve výši 220 000 Kč doporučená HYPO stavební spořitelnou (profil, názory) či dokonce 300 000 Kč navržená Raiffeisen stavební spořitelnou (profil, názory) vám hned při uzavření smlouvy sníží čistý výnos ze spoření o několik stovek i více korun. Vyšší cílová částka má i u spořících smluv svůj význam snad jen v případě, že chcete na smlouvu spořit déle (viz Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření?), než je zákonná vázací lhůta. S rostoucím objemem peněz na účtu však klesá efektivní úrok a spoření není až tak výnosné.

Výše cílové částky hraje svou roli také při výpočtu minimální výše měsíčního vkladu na účet stavebního spoření. Stavební spořitelny vyžadují (nebo alespoň doporučují) ukládat na smlouvu o stavebním spoření vklady v určité výši a v pravidelných termínech. Neznamená to, že byste museli na smlouvu spořit jen pravidelně měsíčně, ovšem pokud byste nespořili dlouhodobě, může to vést až k výpovědi smlouvy ze strany stavební spořitelny. Máte-li na smlouvě kladný zůstatek, stavební spořitelny většinou tuto možnost nevyužívají, ale mohly by. Do záporného zůstatku se můžete dostat např. v případě, kdy po uzavření smlouvy zaplatíte jen úhradu za její.

Další volitelnou veličinou při uzavírání smlouvy o stavební spoření je tzv. tarif či tarifní varianta. Některé stavební spořitelny dokonce kombinují různé tarify (mají jiný tarif vhodný na spoření a jiný na úvěr) a tarifní varianty. Ty existují tři - rychlá, standardní a pomalá. Podle zvolené varianty se řídí hlavně okamžik, kdy získáte nárok na přidělení cílové částky alias na úvěr ze stavebního spoření.

Každá varianta má stanovenou výši koeficientu, který se používá k výpočtu tzv. hodnotícího čísla (viz sloupek). Rychlé varianty mají koeficient vyšší, hodnotící číslo tedy narůstá rychleji, a úvěr tak můžete získat dříve. Varianta má vliv také na délku splácení úvěru a výši měsíční umořovací splátky úvěru. Platí, že čím rychleji úvěr získáte, tím rychleji byste jej také měli splatit. Jak je zřejmé z výše uvedeného, správný výběr tarifní varianty je důležitý hlavně, pokud máte v plánu čerpat úvěr.

Při výběru tarifu vhodného na spoření se orientujte podle výše úrokových sazeb. Tarify určené na spoření mají vyšší úročení vkladů, ale současně i vyšší úrok z úvěru. Někdy vám napoví i název tarifu, objevuje se v něm např. slůvko spoření či spořící. U spořící smlouvy nic nezkazíte volbou standardní varianty.

K variantě, obdobně jako k cílové částce, se také může vázat minimální výše měsíčního vkladu na účet stavebního spoření. Např. ČMSS vyžaduje u standardní varianty vklad v minimální výši 0,5 % z cílové částky a u dlouhodobé varianty stačí spořit 0,3 % z cílové částky.