Spotřebitelské úvěry: přestanou být rozhodčí doložky noční můrou?


Vydáno: 10.03.2017

Spotřebitelské úvěry: přestanou být rozhodčí doložky noční můrou?

Možnost zneužít rozhodčí řízení u spotřebitelských smluv může být v příštím roce menší. Připravovaná změna zákona zpřísní podmínky pro činnost rozhodců, rozhodčí doložky budou muset být nepřehlédnutelné a v případě pochybností bude moci ortel rozhodce přezkoumat klasický soud.
Kdyby si mohl jeden z fotbalových klubů vybrat, kdo bude řídit mistrovský zápas, a nechal by ho pískat někoho, komu je 18 let a o fotbale nic neví, asi by se všichni divili. U rozhodčích řízení, včetně těch – kde se řeší spotřebitelské spory – nikoho podobný postup nepřekvapuje. Tyto spory dnes může jako rozhodce rozhodovat i ten, kdo nemá o právu ani potuchy a jeho jedinou kvalifikací je plnoletost a mnohdy i vazba na firmu či jedince, kteří nabízejí spotřebitelské úvěry. Podle toho pak často vypadají jeho rozhodnutí.

I dnes je podle právníka sdružení Spotřebitel.net Miroslava Humla možné obrátit se na soud a napadnout postup rozhodce při posuzování sporu (třeba i uměle vyvolaného), třeba pro rozpor s dobrými mravy. Zkuste ale něco takového dokázat!

To se má změnit. Poslanci minulý měsíc v prvním čtení schválili novelu zákona o rozhodčím řízení. V optimálním případě by mohl začít platit od počátku příštího roku, podle Humla je ale reálnější, že se tak stane až v jeho průběhu.

O krok za Slováky i Brity
Novela zmíněného zákona bohužel neobsahuje podobné ustanovení jako na Slovensku, kde je možné dohodnout se na rozhodčím řízení až v okamžiku sporu. „Podobný návrh kvůli silné lobby neprošel,“ lituje Huml. Je také škoda, že v Česku na rozdíl od Velké Británie neplatí, že rozhodci smí řešit spor, který se týká spotřebitelského úvěru, až když jde o určitou částku. Ve Velké Británii je to 5 000 liber, což je v přepočtu kolem 139 000 korun.

I tak by však měla chystaná novela zákona o rozhodčím řízení postavení dlužníků významně ulehčit. Podstatné jsou tři změny:

Rozhodčí doložka musí být podepsána samostatně, aby „nezapadla“ mezi ostatní dokumentací.
Rozhodnutí rozhodce si bude možné nechat do tří měsíců přezkoumat soudem, což musí být v rozhodčí doložce zmíněno.
A konečně: návrh zákona upravuje podmínky pro ty, kdo chtějí být rozhodcem. Budou muset být bezúhonní a mít právní vzdělání. Zní to logicky a zcela zbytečně, dnes ale může být rozhodcem prakticky každý, takže docela samozřejmé tedy zmíněné požadavky nejsou. Zatím k funkci rozhodce teoreticky stačilo být plnoletý a bezúhonný.
Doložka musí být k nepřehlédnutí
Papír s rozhodčí doložkou tedy bude muset být podepsán samostatně. „V praxi se bohužel stále setkáváme s případy, kdy lidé podepisují smlouvy tak, že jim někdo seskládá papíry přes sebe a jen jim ukazuje, co a kde mají podepsat, aniž mají možnost jednotlivé listiny si prostudovat. Něco podobného ale zákon asi těžko vyřeší. Je proto třeba, aby si spotřebitelé vše řádně přečetli,“ říká Huml.

Kdy může soud rozhodčí doložku zrušit
Zákon dává postiženému možnost obrátit se do tří měsíců na soud, aby rozhodnutí rozhodce či rozhodčího soudu zrušil. Třeba proto, že rozhodnutí bylo vydáno ve věci, u níž platnou rozhodčí smlouvu nelze uzavřít, nebo pokud nebyla jednomu z účastníků sporu dána možnost věc před rozhodci projednat. Případně když rozhodčí nález odsuzuje občana k něčemu, co je z hlediska českého práva nemožné nebo nedovolené. Může se také stát, že existují důvody, proč je třeba rozhodčí řízení obnovit. Zákon navíc uvádí, co musí obsahovat rozhodčí doložka (viz box Jaká musí být a co musí obsahovat...).

Ach ta kontrola...
Nově by tedy mělo být jasné, jak má vypadat rozhodčí řízení, a zákon by měl spotřebiteli pomoci v tom, aby nebyl při uzavírání úvěrové smlouvy zbytečně poškozen nekorektním přístupem druhé strany.

Pro spotřebitele přesto zůstává stěžejní výběr osoby či firmy, od níž si hodlá vzít úvěr. Vymahatelnost práva v Česku je totiž poměrně malá, peněz na kontrolní činnost je obvykle málo a pokuty vše neřeší. „Pokud to budeme kompenzovat jen výší pokut, můžeme se dostat do situace, kdy bude trh silně pokřiven, protože zvítězí ten, kdo bude nedopaden. V Německu je obvykle výše pokut nižší, a to nejen v poměru ke kupní síle. Podstatné je, že pokud někdo pochybí, existuje u našich sousedů poměrně velká pravděpodobnost, že bude potrestán,“ upozorňuje Huml.

V České republice proběhne ročně podle odhadu zhruba 100 tisíc rozhodčích soudů, dvě třetiny z nich se týkají spotřebitelských úvěrů. Snad jich v době, kdy začne platit nový zákon, ubude nebo při nich alespoň přestane docházet k tak okatému porušování práv spotřebitele, jaké někdy vyplave na veřejnost. Pohříchu často až v okamžiku, kdy se tím nedá prakticky nic dělat.