Splácet na zrušení bankovní licence?


Vydáno: 27.10.2016

bankovních licencí Naposledy byla přijata ve většině českých úvěrovými organizacemi, zákazníci byli desítky tisíc vkladatelů a dlužníků. Odnětí licence znamená pro dlužníky krachující banky, nebo by měly i nadále platit z úvěrů, a co je nejdůležitější - kde to platí dnes.

Musím splácet bankovní úvěr, jehož licence je zrušena?

Mělo by být povinné. I po odnětí licence a uznání závazků Bank zkrachovalé dlužníka vůči věřiteli držena v plné výši. Koneckonců, tyto nástroje umožňují výsledkem spokojit s věřiteli banky v rámci likvidačního řízení.

Má měnící se podrobnosti o platbě po odnětí licence?

Občan, který je bankovní úvěr, po odnětí bankovní licence je povinen platit stejné údaje jako zaplatil dříve. Právo banky vzít peníze na půjčky vydané před datem pro odstoupení od smlouvy pokračuje.
Existují situace, kdy není možné provést platbu. Například zavřené pobočky bank, bankomaty nefungují, a provozování účtů pozastavena. V tomto případě, že dlužník by se měli chránit: poslat doporučený dopis do banky s názvem prozatímní správa poskytnout podrobnosti o převodu peněz.

Ve většině případů dočasné správy ještě změnit údaje pro tyto účely otevře zvláštní účet u banky v České republice. Tato informace musí být zveřejněny na internetových stránkách úvěrové instituce nebo mohou být k dispozici v místě bydliště. Ale pokud toto oznámení, je zapotřebí, aby dlužník splatit dluh z úvěru v souladu se schváleným smlouvě za stejných detailů splátkovým kalendářem.

Ale i poté, co zjistil, který Detaily zbývá zaplatit, dlužník nemůže uvolnit - by měl i nadále sledovat situaci kolem své banky. Vzhledem k tomu, "hard-vyhrál" údaje za účelem platby bude provozovat maximálně dva měsíce - dokud se úvěrová instituce je dočasné správy. A pak se zase změní.

Po 1,5-2 měsíců po odebrání bankovní licence přijme rozhodnutí o úpadku organizaci otevírá konkurzního řízení a jmenování likvidátora. Jakmile se to stane, se budou muset dlužník zaplatit za základní prvky, které zřizují agentury.
Tyto informace jsou zveřejňovány na internetových stránkách banky po dobu 5-10 dní poté, co byl prohlášen konkurz. Ve stejné publikaci obsahuje kontaktní telefonní čísla, pro které dlužníci mohou získat další informace o úvěru.

V případě, že dlužník neví o podrobnostech změn a nadále věnovala starý?

Tato situace je nepravděpodobná. Ve většině případů dlužník nemůže po odchodu svého průkazu jako BIC banky a její korespondent platit staré bankovní údaje. Účet bude uzamčen. Dlužník je informován o úvěrové organizace, jejímž prostřednictvím se pokusí provést platbu.

Pokud byla bankovní licence staženy v době, kdy dlužník učinil splátku úvěru, ale banka zaplatí žádný čas k převodu peněz, vrácení peněz na účet dlužníka v bance, přes který se pokusil zaplatit.

Co když dlužník vynechal platby z důvodu neznalosti nových informací?

V situaci, kdy by dlužník nezaplatí půjčku v žádném vlastní vinou, otázka pokut a penále je posuzována individuálně.


Může prozatímní správa před poptávky vrátit celý úvěr?

Dočasná správa Banka má právo požadovat předčasné výše úvěru, pokud je legitimní na základě ustanovení smlouvy o půjčce.

Tyto báze mohou sloužit opět jako pozdní platby, ale ne na několik dní, jak je popsáno výše. Rozhodnutí o této situaci, soud akceptovat (v případě, že prozatímní správy nebo správce konkurzní podstaty předloží příslušné prohlášení o nároku). Dlužník bude muset prokázat u soudu, že se snažil plnit závazky, které byly neúspěšné.

závěrečné doporučení

Ze změny účelu platby za dlužníka nezměnila. Vše, co potřebuje - následovat splátkový kalendář, sledovat informace na internetových stránkách banky a informací, a nutně ukládat všechny dokumenty o úvěru.