Smlouva o zástavních, platnost, důvody pro ukončení


Vydáno: 19.01.2017

Dohoda kolaterálu slouží k zajištění realizace závazků, které dlužníkem v souvislosti s půjčkou nebo úvěrů. Tato smlouva je v písemné formě a podepsána oběma stranami transakce. Poskytuje kolaterál, jeho hodnotu, podstatu závazků učiněných stran, načasování a pořadí jejich provedení.

Platnost zástavní smlouvy je úzce spojena s pojmem úvěrové smlouvy, splácení úvěru vydané v rámci, který poskytuje. V důsledku toho již smlouva o úvěru, dlouhodobější dohoda o zajištění na něm. Nárok na záchranu vyplývá z podpisu zástavní smlouvy. A pokud zastavené nemovitosti stojany, které by měly být převedeny na zástavního věřitele, pak - od převodu nemovitosti. To bude začátek smluvního zajištění.
Zastávky jsou oprávněni k záchraně jak je uvedeno v současné legislativy na základě České republiky (dále):
1) zánik závazku zajištěné zástavou porosty (plné splacení úvěru);
2) úmrtí zastavené nemovitosti, hypotéční dlužník nabídl jiný závazek namísto ztracené;
3) v důsledku požadavků hypotéční ukončit kauci na základě toho, že hypotéční porušuje povinnosti týkající se užívání zastavené nemovitosti nezajímá ji použít (hrozí jeho poškození či ztrátě kolaterálu);
4) v případě, že hypotéční převést vlastnictví zástavy (a to i v případě realizace zástavního věřitele vrátit nesplaceného úvěru).

To vše je důvodem pro ukončení zástavního práva a jeho datum vypršení platnosti. V případě hypotéky, ukončení hypotéky na něm musí být dal známku z rejstříku, ve kterém byla zapsána dohoda o hypotéky. Po ukončení smlouvy v důsledku hypotéční hlavní závazek, hypotéční dlužník povinen vrátit zástavu, kdyby v něm bylo - právo zastavovat zástavy zastaví.
Vztah mezi hypotéční a zástavního práva na uzavření trhu o zajištění a její provádění, s předčasným ukončením smlouvy a jiných práv vůči zástavy - v nějakém detailu malované v občanském zákoníku České republiky. Po celou dobu působení smlouvy hypotečního úvěru má k dispozici dostatečné záruky návratových úvěrů. V případě prodlení úvěr poskytnutý na dlužníka zástavního má právo na splacení finančních prostředků získaných z prodeje zástavy.