Servisní poplatky a úvěr


Vydáno: 09.09.2016

Mnoho lidí platících úvěr, tváří v tvář s problémem, že zaplacené skutečné částky, tam je daleko více těch, které říká, že úvěr expert banku. Možná, že pečlivé studium úvěrové smlouvy, našel jste psaný drobným písmem linkách, které dělají poplatků za vedení účtu, servisní smlouvy o půjčce.

Pojďme zjistit, zda svého právního výboru, pokud jde o platnou legislativou.
Na základě smlouvy o úvěru banka (věřitel) je ochoten poskytovat prostředky (kreditní) pro dlužníka ve výši a za podmínek stanovených ve smlouvě, a dlužník se zavazuje splácet úvěr a zaplatit úroky z něj.

Úvěrové účty nejsou bankovní účty, které jsou používány pro zobrazení na rozvaze a vzdělávání úvěru dluhu splácení, tj operace poskytují pozychalnykamyi vrácení svých peněz (kreditů) v rámci uzavřených úvěrových smluv. Poplatek za službu úvěrového účtu - je vlastně Poplatek za vydání úvěru, tj vedení úvěrového účtu, který nemůže být považován za nezávislý bankovní operace, z nichž je splatná.

To znamená, že právní řád České republiky za předpokladu, žádné provize jsou často nastaveny bankami. V důsledku toho tyto akce banky nezákonný, a je možné se odvolat u soudu.

I když je smlouva o úvěru bez lékařského předpisu provizi, a oni vlastně nabitý, tyto akce bank lze napadnout u soudu. Je nutné počítat jejich vlastní a poskytovat podpůrné dokumenty. Rozdíl mezi očekáváním a výpočetních Bank nezákonných provizí mohou dosáhnout desítek tisíc korun, v závislosti na výši úvěru. Tento rozdíl a soud bude účtovat banku pro dlužníka.

Můžete nabíjet také bankovní úroky za použití peněz jiných lidí (v tomto případě vaší). Servisní poplatky a půjčku. S Banka může také obnovit náhradu za morální újmu, a všechny náklady a výdaje vzniklé vás (náklady na soudní poplatky, náklady na vypracování plné moci a tak dále.).

Pokud jste v této situaci, přičemž nezákonné provize z úvěru nebo půjčky již zaplatili, ale po zaplacení méně než 3 roky (promlčení), neváhejte se obrátit na soud k ochraně jejich práv a vrácení peněz!

Banky zrušit jednoho jiný Komise připojené ke grantu a půjčky servis. Původně pochází z bankovních sazeb prakticky zmizely měsíční platby za vedení účtu. Nyní je řada jednorázových poplatků u úvěrů a předčasné splacení. To, mimochodem, je spousta peněz. Typicky, poplatky za vydávání spotřebitelských a půjčky na nákup vozu až čtyři až šest tysyachkron a hypotéku mohou dosáhnout 100-120 tisíc.

První ze všech bank jsou čištěny provizi v hotovostní úvěry a půjčky na auta. Nejtěžší část se dodatečných plateb vaší hypotéky.

To je důvod, proč banky najednou masivně odmítají provize, které generují lví podíl na tržbách v maloobchodě úvěrů? Altruismus není cítit. Důvod - v pozici soudu. V roce 2010 tam bylo jednoznačné soudní praxe, kdy podmínky úvěrových smluv mezi bankami a spotřebiteli účtování poplatků za vydání, vydání a vedení úvěru, uznávané nesplňují použitelného občanského práva.

Akce banka na účtování poplatků v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele kvalifikovat jako porušení práv spotřebitelů, což vytváří obtíže správního deliktu. To znamená, že dodatečné poplatky v dohodě úvěr bankéři byli pokutováni.

Je zajímavé, že v roce 2009 soudy k problematice nabíjení všech těchto dodatečných plateb byly na straně bank. Nicméně, všechno se změnilo. Logika těchto soudců, úvěrové účty nejsou bankovní účty a použil účet úvěrového dluhu rozvahy.

To znamená, že akce bank se zřízení a vedení tohoto účtu lze kvalifikovat jako nezávislý bankovní službu, protože půjčka půjčky bankovní účet se automaticky otevře. A není-li služba - bez provize. Servisní poplatky a půjčku. To znamená, že zařazení do smluvních podmínek platebních poplatků za otevření a vedení úvěrového účtu je nezákonné.

Ve skutečnosti, to by mohlo být vhodné opustit provize z úvěrů vůbec, což odráží všechny "cost" úvěr úroková sazba, ale bohužel jít sám, je obtížné. Banka, která chce používat tyto taktiky bude nevyhnutelně vypadat hůř než konkurenti, kteří inzerují nižší úrokové sazby, ale s dalšími komisemi.

Bohužel i přes maximální úsilí (včetně zavedení takového opatření jako výše celkových nákladů úvěru), mnoho dlužníků primárně orientován na úrokové sazby bez přihlédnutí k jiným nákladům.