Senátoři schválili regulaci spotřebitelských úvěrů. Co se změní?


Vydáno: 29.03.2017

Senátoři dnes v souladu s doporučením výborů schválili návrh zákona o úvěru pro spotřebitele. Podle něj budou spotřebitelé zřejmě budou moci splatit dluhy z úvěrů téměř kdykoliv, omezí se také sankce za pozdní splátky.
Senát předlohu schválil hlasy 25 ze 44 přítomných členů. Materiál, který má posílit postavení spotřebitelů a zvýšit odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru, nyní zamíří k podpisu prezidentovi Miloši Zemanovi.

Podle návrhu zákona bude moci věřitel úvěr poskytnout jen tomu, kdo jej bude schopen ze svých příjmů řádně splácet. Když tuto schopnost poskytovatel neprověří, bude smlouva o úvěru neplatná a spotřebitel nebude muset platit žádný úrok a dostane už zaplacené úroky zpět.

Spory u smluv navíc budou podle schválené doprovodné normy rozhodovat výhradně soudy. Nebude tedy možné jejich řešení u rozhodců, čili arbitrážemi.
Když spotřebitel úvěr splatí předčasný, bude mít poskytovatel právo pouze na takzvané účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasnou úhradou objektivně vzniknou. V těžkých životních situacích, jako je dlouhodobá nemoc, bude předčasné splacení úvěru na bydlení úplně zdarma.

V případě prodlení splátek bude moci poskytovatel celkově naúčtovat podle předlohy penále a smluvní pokuty jen do 50 procent z výše úvěru, nejvýše však 200.000 korun.

Měsíc před každoročním výročím uzavření smlouvy budou moci lidé zdarma splatit až čtvrtinu hypotéky. Dnes si za to banky účtují často vysoké poplatky. Banky také budou muset už v reklamě říct, kolik bude hypotéka skutečně stát a tuto informaci budou muset písemně potvrdit ještě před podpisem smlouvy.

Lidé navíc budou moci lidé splatit jednorázově hypotéku při prodeji nemovitosti. Operaci by mohli provést nejdříve po dvou letech trvání úvěrové smlouvy. Náhrada nákladů by činila procento z předčasně splacené částky, nejvýše však 50.000 korun.

Zvýší se také nároky na nebankovní subjekty podnikající v oblasti úvěrů. V tuto chvíli je podnikání živností, kterou může vykonávat prakticky kdokoli - nyní jde o více než 60.000 lidí. Poskytovatelé budou muset například mít základní kapitál aspoň 20 milionů korun. Předloha taky klade vyšší nároky na odbornost zprostředkovatelů a nebankovních poskytovatelů úvěrů.

Místo České obchodní inspekce bude úvěrové firmy kontrolovat Česká národní banka. Ta také bude vydávat licence. Centrální banka se bude zabývat i nelegálním poskytováním úvěrů. Firmám a jednotlivcům by za takový prohřešek hrozila až dvacetimilionová pokuta. Podle neziskových organizací, které pomáhají zadluženým lidem, to postihne hlavně lichvářské společnosti.