S účtem do banky, nebo do kampeličky?


Vydáno: 24.03.2017

Hledáte správce vašich financí, u kterého byste měli platební styk téměř za babku, a to včetně internetového bankovnictví? Neomezujte výběr pouze na banky, ale porozhlédněte se i mezi družstevními záložnami. Porovnali jsme banky a kampeličky. U které záložny se běžný účet může opravdu vyplatit?
Nejvýraznější z družstevních záložen, z nichž činných je v současné době 19, je beze sporu Fio, družstevní záložna (Fio DZ). Její balíček služeb se vyrovná klasickému balíčku od bankovních domů. Má však tu nevýhodu, že je to "stále jen záložna", což v naší zemi vyvolává pocity pochybnosti. Mnoho z vás dá tak přednost "jistotě" (v této podobě tedy schované pod pojmem banka) před nižšími poplatky za stejné služby.
Nedůvěra ke kampeličkám je však neoprávněná. Stejně jako u bank budou i zde vaše vklady pojištěny, a to do výše 90 %, maximálně však do 700 tisíc Kč. U banky máte vklady také pojištěny do 90 %, maximálně do 25 tisíc euro. Česká republika byla totiž kritizována Evropskou unií za nejednotný postup k bankám a k záložnám, a proto došlo k novelizaci zákona o spořitelních a úvěrních družstev tak, aby už nebylo měřeno dvojím metrem.

Záložny nemohou nalákat na stejný objem služeb jako banky. Výjimkou je Fio DZ, která se škálou poskytovaných služeb blíží právě více bankám než běžným záložnám, a není vyloučeno, že během několika let získá bankovní licenci a stane se tak bankou. Už v lednu tohoto roku se připojila po bok bankovních domů, když získala bankovní kód (v jejím případě 2010), což ji zařadilo k přímým účastníkům platebního styku. Ostatní záložny zatím takto pokročilé nejsou. O základních rozdílech mezi kampeličkou a bankou jsme psali v článku Ohrožený druh jménem kampelička.

Kampelička podle zákona
Podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů je kampelička družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje převážně finanční činnosti.
Družstevní záložna je oprávněna vykonávat tyto činnosti:
a) přijímání vkladů od členů,
b) poskytování úvěrů členům,
c) finanční leasing pro členy,
d) platební styk, zúčtování a vydávání a správa platebních prostředků3c) pro členy,
e) poskytování ručení za půjčky a úvěry členů,
f) otvírání akreditivů pro členy,
g) obstarání inkasa pro členy,
h) nákup a prodej cizí měny pro členy,
i) pronájem bezpečnostních schránek členům.

Družstevní záložna není bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Obchodní jméno družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo". Družstevní záložna musí mít nejméně 30 členů a k založení je potřeba základní kapitál ve výši 35 miliónů Kč (dříve stačilo pouze půl miliónu Kč). Banka musí složit kapitál ve výši 500 miliónů Kč. Dále je potřeba povolení od Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Je potřeba stát se členem

Chcete-li si založit běžný účet nebo produktový balíček u banky, musíte složit určitý minimální vklad, který se pohybuje většinou kolem dvou set tří set Kč. S vkladem u záložny je to trochu složitější. Abyste vůbec mohli do záložny vstoupit, musíte se stát jejím členem, to znamená že kromě minimálního vkladu po vás bude vyžadován ještě takzvaný členský vklad.


Členský vklad slouží k zajištění základního jmění společnosti a pohybuje se kolem 1 000 Kč. Nemusíte jej většinou skládat ihned, ale stačí jej uhradit do jednoho roku po vzniku členství. Členský vklad přináší podíl na zisku a při ukončení členství se vrací zhodnocený o poměrnou část kapitálu. Někdy je součástí tohoto vkladu i takzvané zápisné (kolem stokoruny), které je však nevratné.
Fio DZ opět zvolila odlišnou cestu, její členský vklad činí 1 Kč, avšak minimální vklad je 1 000 Kč. Tedy opačný poměr, než bývá zvykem.

Pokud pro vás však členský vklad není překážkou a členství v záložně považujete za přínosné (některé záložny se totiž také specializují na úzkou skupinu: například oborové nebo vnitrofiremní záložny, čímž mohou lépe plnit požadavky než velké bankovní domy), může být pro vás záložna dobrou volbou.

 

Nižší poplatky, nižší výběr služeb

Z tabulky vidíte, že vybrané poplatky záložen a bank se příliš neliší, tedy kromě Fio DZ. Poplatková politika ostatních záložen se výše uvedeným dost podobá, i když v tabulce zmíněné záložny mají spíše vyšší než nižší poplatky, ve srovnání s ostatními záložnami. Nelze však srovnávat širokou nabídku produktových balíčků bank s omezenými možnostmi záložen, které většinou nabízejí kromě běžného účtu navíc jen platební kartu, případně vkladové či úvěrové produkty. Na přímé bankovnictví zpravidla musíte zapomenout. Výjimku opět tvoří Fio DZ, která z nástrojů přímého bankovnictví nabízí internetbanking, a to zadarmo.

Platební styk v klasické záložně tedy probíhá na pobočce, poplatky jsou zde daleko nižší než poplatky za stejné transakce prováděné na pobočkách bank. Za jednorázový příkaz k úhradě zaplatíte kolem 3 Kč, respektive 4 Kč v případě platby mimo danou záložnu, u bank byste za stejnou službu zaplatili kolem 30 Kč. S korunovými poplatky za příkazy k úhradě se setkáte u bankovních domů jen při použití některého z nástrojů přímého bankovnictví. Fio DZ se i v tomto případě přiklonila na stranu bank, příkazy podané přes internet nezpoplatňuje vůbec, kdežto písemná podoba vás vyjde na 30 Kč.

Jak podle Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ) získat potřebné informace o kampeličce?
Doporučujeme, aby každý, kdo uvažuje o vstupu do sektoru peněžního družstevnictví, se nejprve seznámil se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech v platném znění. Družstevní záložna je povinna seznámit uchazeče o členství se všemi skutečnostmi souvisejícími s členstvím: stanovami, obchodními podmínkami, právy a povinnostmi vyplývajícími z členství, podmínkami pojištění vkladů. Dojde-li ke změnám uvedených skutečností, je konkrétní družstevní záložna povinna včas a řádně zajistit informovanost členů. V souladu s tímto ustanovením zákona může uchazeč o členství rovněž požádat pracovníky v konkrétní družstevní záložně o: sdělení aktuální zprávy o hospodaření družstevní záložny včetně výroku auditora, zda a z jaké příčiny bylo ÚDDZ zahájeno případné správní řízení či ÚDDZ zjistil v minulosti nedostatky v činnosti družstevní záložny a uložil opatření k nápravě těchto nedostatků. O všechny výše uvedené informace je nutné žádat v písemné formě. Získané informace lze zaslat ÚDDZ, aby posoudil jejich objektivnost a soulad s platným právním řádem.

Fio DZ nezpoplatňuje ani příchozí platby či pravidelné odchozí platby na základě trvalého příkazu, inkasa nebo SIPO. Mohlo by se zdát, že pokud budete svůj účet ve Fio DZ přes internet, nebudete platit ani korunu měsíčně. Pokud nebudete potřebovat hotovost, nebo si ji převedete na jiný účet, kde jsou výběry v hotovosti nezpoplatněny a nezpoplatněny jsou i příchozí platby a vedení účtu, pak máte vyhráno. Pokud se ale bez karty k účtu u Fio DZ neobejdete, budete za ni platit stejné poplatky, jako byste měli kartu od ČSOB, se kterou Fio DZ spolupracuje. Družstevní záložny sice mohou vydávat své vlastní karty, avšak je pro ně finančně výhodnější spolupracovat s některou z bank. (Více se o tom dočtete v článku Elektronické peníze už máme, ale používat je nebudeme.) To znamená, chcete-li základní elektronickou platební kartu k účtu Fio DZ, připravte se na roční poplatek 200 Kč, za jeden výběr z bankomatu ČSOB (profil, názory) zaplatíte 5 Kč, z cizího pak 25 Kč.

Co tedy doporučit? Pokud nejste příliš náročný klient a využíváte z přímého bankovnictví jen internetové, může se vám vyplatit Fio DZ, která má nejnižší poplatky. Ostatní záložny nemohou nalákat ani tak dobrým jménem, šíří služeb či výrazně nižší poplatkovou politikou.