Rysy úvěru zajištěném pozemku


Vydáno: 22.11.2016

Jakýkoli velký úvěr vyžaduje závazné ustanovení, neboť to může být skutečný, drahé auto, a dokonce i půdu. Jedná se o úvěr zajištěný zemi a dnes je náš článek. Jaké jsou podmínky předložené v návrhu pozemkové bance jako zajištění?

Ihned je třeba poznamenat, že banky nejsou spokojeni s poskytnutou jistoty v podobě pozemků. Předpokládá se, že kolaterál má nízkou likviditu a obecně ve svém návrhu existuje spousta potíží. Ale přesto v naší zemi, jsou banky ochotny akceptovat pozemků jako zajištění, ale uložila přísné požadavky na dlužníky.

První věc, která přitahuje pozornost banky je jeho poloha. Velmi důležité vlivy, jak se dané místo nachází na předměstí nebo ve městě. Mimochodem, v kterémžto případě se banka více ochotni přistoupit na dohodu, protože městský pozemek má větší likviditu. Existují být vybaven utilit, jako je voda, elektřina a plyn. Vzhledem k tomu, banka je snazší implementovat případě, že dlužník neplní své povinnosti.

Dokumenty na zemi uvede jako cílová oblast je nic jako "individuální bytovou výstavbu."

Banka nebude akceptovat jako kolaterál půdu případě, že dlužník není jejím vlastníkem. Všimněte si také, že na místě by neměla obsahovat neregistrované objekty a samostroev.

Místo musí být zbaven zatčení a břemen. Důkazy mají být přijata na certifikátu, jako banka, kdy je nutné úvěr požádat o tom. V případě, že zátěž je stále existuje, měli byste mít osvědčení o tom, že jsou. Nicméně lze očekávat, že odmítnutí banky.

Před provedením úvěr země podrobeny nezávislému posouzení. Vyhodnocení bude nalezen tržní hodnotu pozemků a jen něco málo přes 70% z hodnoty dlužník poskytne bance za půjčku.

Pozemek je přijat jako kolaterál pro hypotečních úvěrů, v závislosti na spotřebitele, jsou-li nijak zvlášť velkou sumu, a v úvěrovém obchodu. Avšak pouze hypotéky v tomto případě by bylo zvláště výhodné, protože doba splatnosti nabídl víc, a úroková sazba - méně.

Podmínky úvěru s kolaterálem ve formě pozemku:
- Term úvěr může být až 30 let;
- Míra je 11,5 až 17%;
- Výše úvěru - od 30 - 300 tisíc eur.

Dokumenty, které mají být předloženy do banky:
- Český pas;
- Výkaz příjmů;
- Kopie vlastnictví půdy, ověřenou notářem;
- Výňatek z katastrální pas země, dal pohotovostní plán pro využívání půdy;
- Výpis z příslušných orgánů o vlastnictví nemovitostí.

Tak, že je možné pozorovat zdánlivý paradox: pokud investice jako půda je nejvýhodnější objekt, a jako zajištění na úvěr - velmi nežádoucí objekt.